Nyhet

Transportstyrelsen höjer avgifter

Nyhet

Den 1 januari 2023 justerar Transportstyrelsen många avgifter inom luftfart, sjöfart, järnväg och vägtrafik. Även om en del avgifter sänks så handlar det mesta om höjningar. För flyget handlar det om ett ökat avgiftsuttag om 14 procent.

Det är ett stort antal avgifter som justeras från årsskiftet. För flygets del är det många avgifter som höjs. Det gäller såväl avgifter för tillstånd och tillsyn som registerhållningsavgifter. Höjningar genomförs både för aktörer som bedriver verksamhet och för personliga certifikat. Inom flera områden är höjningarna ett första steg, som kommer att behöva följas av fler skriver Transportstyrelsen.

Allt fler börjar prata om drönare som ett av framtidens transportmedel. Men den som vill ta ett drönarkort kommer att få betala mer nästa år än i år. Själva provavgiften höjs från 130 till 390 kronor. Till det kommer avgiften för att registrera sig, som höjs från 50 till 130 kronor.

Från och med 2023 kommer en ny, årlig tillsynsavgift på 175 kronor tas ut för den som har en taxiförarlegitimation. Transportstyrelsen tipsar den som inte längre kör taxi att anmäla detta via e-tjänsten ”Taxiförarlegitimation – ogiltigförklaring på egen begäran” på www.transportstyrelsen.se, för att slippa betala nästa år.

En avgift som sänks är vägtrafikregisteravgiften. Avgiften tas ut för varje bil, motorcykel, moped klass 1, motorredskap, släpvagn, terrängsläp och terrängmotorfordon. Den avgiften sänks från 75 till 62 kronor.

Andra avgifter som sänks är till exempel tillsynsavgifter inom järnvägsområdet.

Transportföretagen var mycket kritiskt i vårt yttrande angående avgiftsförslagen i höstas. Vi pekade på att tidpunkten för att höja avgifterna är olämplig. Pandemin, som inte är över, har slagit hårt mot transportnäringen och framförallt persontransporterna har långt kvar till tidigare nivåer och volymer. Vi saknar också konsekvensbedömningar och anser att det i grunden är problematiskt med att en så stor del av Transportstyrelsens tillsyns, tillstånds- och registerhållningsverksamhet finansieras med avgifter. Den borde vara anslagsfinansierad.

Den 1 januari 2023 justerar Transportstyrelsen många avgifter inom luftfart, sjöfart, järnväg och vägtrafik. Även om en del avgifter sänks så handlar det mesta om höjningar. För flyget handlar det om ett ökat avgiftsuttag om 14 procent.