Nyhet

Hela vägfrågan i fokus när Vintervägforum blir Vägforum

Nyhet

I slutet av mars återkommer det välbesökta eventet Vintervägforum i ny kostym. Konceptet breddas till att inkludera fler vägfrågor och namnet byts därför ut till Vägforum. Vintervägar blir däremot fortsatt ett viktigt ämne.

Under flera års tid har Vintervägforum varit ett uppskattat och välbesökt inslag i slutet av mars – frågan engagerar i ett land som ofta täcks av snö med begränsad framkomlighet som följd. 2019 tog Transportföretagen över rodret för eventet som sedan dess haft en fortsatt stark lyskraft. Nu blir det däremot ett namnbyte för att signalera att hela frågan om vägstandarden inkluderas – vinterväghållning, underhåll och investeringar:  

–       Med namnbytet vill vi signalera att vi breddar upplägget. Vi vet sedan tidigare att vinterväghållning är viktigt för tillgängligheten men konferensen har alltid handlat om mer än bara detta. Vi ser att det finns ett behov av en gemensam arena för vägfrågor, berättar Anders Josephsson, näringspolitisk expert hos Transportföretagen och en av projektledarna.

Han fortsätter:

–       Vi arbetar efter devisen att väginfrastrukturen är blodomloppet som bär upp hela det svenska transportsystemet och som möjliggör att hela Sverige kan leva. Vi hoppas kunna ta upp många av transportsektorns ödesfrågor – exempelvis hur vi ställer om transportsystemet utan att försämra svensk konkurrenskraft och tillväxt. Även elektrifierade bilar och bussar behöver väl fungerande infrastruktur.

Namnbytet är emellertid inte den enda nyheten: efter att ha varit ett digitalt event i ett par år på grund av pandemin blir nu Vägforum tillgängligt att besöka live:

–       När vi tog över Vintervägforum 2019 hade vi förberett ett program för eventet i Borlänge 2020, något som vi verkligen såg fram emot. Så kom något som heter Covid 19 och vi ställde om till enbart digitalt, nu kommer aktörerna återigen att kunna mötas live, säger Anders Josephsson.  

Årets Vägforum är satt att gå av stapeln antingen den 22:a eller 23:e mars, exakt datum och plats kommer att uppdateras men lägg redan nu in dessa två dagar i kalendern om du är intresserad av en av Sveriges viktigaste infrastrukturfrågor!