Nyhet

Befälsutbildningarna inom sjöfarten har marknadsförts på tre mässor

Nyhet

Tillsammans med studenter från Chalmers och Linnéuniversitetet och ombordanställda från olika rederier har Transportföretagen marknadsfört sjöfartens utbildningar och yrken på befälsnivå.

Med montern ”Satsa på sjöfart” har vi deltagit tre dagar i Göteborg, två dagar i Stockholm och en dag i Malmö på de mässor som vänder sig till ungdomar som ska söka högskola. Kombinationen studenter och anställda som arbetar ombord ger de som besöker oss möjlighet att dels få svar på frågor om studietiden och ombordpraktiken, men också hur det är att arbeta ombord.

– Det är viktigt att få ut information om hur det är att jobba i sjöfartsbranschen. Och vem är inte bättre lämpade för det än redan anställda inom sjöfarten? Genom vårt deltagande i mässorna har vi träffat en stor mängd unga människor som står inför sina yrkesval. Nu hoppas vi naturligtvis att flera av dom ska söka en utbildning som leder till jobb i sjöfarten, säger Caj Luoma, chef kompetensförsörjning på Transportföretagen.