Nyhet

Sveriges framtid är transportsmart

Nyhet

Bild från utgivning i Dagens Industri Almedalen, tema Samhällsbyggnad 

När vi nu står i färd med att bygga morgondagens samhälle måste vi utgå från hur framtidens transporter kommer att se ut: de kommer att vara rena och tysta – och vi behöver fler snarare än färre transporter: – Vi måste helt enkelt kunna förflytta både varor och människor, vårt välstånd är beroende av det, säger Marcus Dahlsten, vd Transportföretagen.

Sverige är ett till ytan stort och glesbefolkat land. Att vi ändå har ett välmående samhälle och näringsliv är till stor del transporternas förtjänst. Hos Transportföretagen, transportsektorns bransch- och arbetsgivarorganisation med över 9 000 medlemsföretag på land, till sjöss, i luften och på spåren, står framtidens transportsmarta samhälle högt på agendan:

– Transporterna spelar en central roll i samhällsbyggnationen oavsett vilken funktion det är som ska byggas – det gäller om vi pratar om bostäder, om verksamheter eller samhället i stort. Vi måste helt enkelt kunna förflytta både varor och människor, vårt välstånd är beroende av det, säger Marcus Dahlsten, vd Transportföretagen.

Han menar att utgångspunkten inte kan vara att vi kommer att transportera oss mindre i framtiden, tvärtom:

– I takt med att vi blir fler och då handeln ökar kommer vi behöva transportera mer, inte mindre. Sedan är det så klart viktigt att det görs på ett allt mer hållbart sätt. Men, det är viktigt att vi tar höjd för hur samhällsutvecklingen ser ut och att den kommer att kräva fler transporter.

För att undersöka svenskarnas relationer till sina resor och transporter har Transportföretagen genom analysföretaget Axiom Insight låtit göra en undersökning. Den visar att vi värderar vårt resande mycket högt. Endast 15 procent av de som svarade tror exempelvis att deras livskvalitet skulle påverkas positivt av mindre resande.

Tina Thorsell, samhällspolitisk chef hos Transportföretagen, menar att detta är en viktig utgångspunkt i byggandet av framtidens transportsmarta samhälle.

– En uppenbar risk är att man bygger ett transportsystem där man inte utgår från morgondagens behov. Det vi vet om framtidens transporter är att de är tysta och rena. Varför ska vi i sådana fall, som en del politiker ger uttryck för, resa och transportera mindre?

De politiker som förespråkar ett transportsnålt samhälle, vad är det exakt de tänker sig att människor ska sluta med? Ska de sluta handla? Ska de inte skjutsa sina barn till skolan eller fotbollsträningen?

Ser man till människors korta resor var det framför allt två syften som stod ut: att handla och att ta sig till och från arbete och skola. För längre resor var den dominerande anledningen att besöka släkt och vänner:

– De politiker som förespråkar ett transportsnålt samhälle, vad är det exakt de tänker sig att människor ska sluta med? Ska de sluta handla? Ska de inte skjutsa sina barn till skolan eller fotbollsträningen? Ska de sluta träffa släkt och vänner? Det är i det häradet vi rör oss, det är de valen som en del inom politiken förväntar sig att människor ska behöva göra. Det är helt enkelt inte rimligt.

Hon menar samtidigt att det finns en stor klimatmedvetenhet bland svenskar, något som undersökningen också understryker. Det är till exempel enbart 29 procent som anser sig ha gjort en onödig resa den senaste månaden.

– Svenska folket är djupt engagerade i klimatkrisen. 95 procent av de som svarade på undersökningen har redan aktivt anpassat sig för att möta klimatutmaningen. I princip samtliga är beredda att öka sina ansträngningar men det måste också vara realistiskt, avslutar Tina Thorsell.