Pressmeddelande

Transportföretagen kommenterar EU:s femte sanktionspaket

Pressmeddelande

EU:s ministerråd har nu med skriftligt förfarande (2022-04-08) antagit det femte sanktionspaketet mot Ryssland. De relevanta rättsakterna kommer att publiceras i EUT (Official Journal) inom kort.

”Vi välkomnar att det nu finns beslut om sanktioner på EU-nivå vilket vi och även Svenska Transportarbetarförbundet efterfrågat”, säger Marcus Dahlsten, VD Transportföretagen och Sveriges Hamnar.

”Nu gäller det att samlas kring de sanktioner som finns. Vi kommer att fortsätta att föra en dialog med regeringen om den fortsatta hanteringen”.