Nytt sanktionspaket om ryska fartyg

Pressmeddelande

EU har nu uttalat att ett femte sanktionspaket ska tas fram. I paketet ingår även nya sanktioner om vad som ska gälla för ryska fartyg. Detta är något som Transportföretagen och Sveriges Hamnar har verkat för under lång tid och därför kommenterar.

Här är uttalandet från EU:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/STATEMENT_22_2281

- Det är bra att EU nu har satt ner foten och tar fram ett sanktionspaket som tydliggör hur vi tillsammans på EU-nivå ska hantera till exempel ryska fartyg. Sveriges hamnar och Transportföretagen har påtalat det för regeringen och välkomnar beskedet, säger Marcus Dahlsten, Vd Transportföretagen och Sveriges Hamnar.

- De ekonomiska sanktioner som EU och Sverige hittills har infört mot Ryssland visar vilken styrka Europas och västvärldens ekonomier har när vi enas. Det är den linje vi har drivit hela tiden. Utgångspunkten måste vara att Sveriges handels- och utrikespolitik ska bedrivas av regeringen och i förlängningen av EU. Nu får vi se vilken tidplan EU har och hur detta påverkar svenska hamnar och transportsektorn, säger Marcus Dahlsten.

Kontakt

Håkan Filipsson Pressansvarig Telefonikon 072 202 26 97