Heldag om Arlanda som multimodal nod

Transportföretagen och Swedavia arrangerade tillsammans mötet "Arlanda – multimodal transportnod" ute på Arlanda flygplats tillsammans med ett 40-tal inbjudna gäster, något som blev mycket uppskattat.

Vid mötet uppmärksammades att Arlanda är hållplats och omlastningsplats för många trafikslag och en av Sveriges viktigaste transportnoder.

Fredrik Kämpfe var en av dom som var med och arrangerade mötet. Han bekräftar bilden av Arlanda betydelse för både regionen och Sverige:

Arlanda är en av Sveriges största arbetsplatser med över 20000 människor som arbetar på och kring flygplatsen. För att Arlanda ska fungera både som transportnod och arbetsplats är kommunikationsmöjligheterna till och från flygplatsen helt avgörande.

Efter lunch och inledande ord av Jonas Abrahamsson, vd Swedavia och Marcus Dahlsten, vd Transportföretagen som samstämmigt förmedlade bilden av betydelsen av Arlanda som multimodalt transportnod, följde en paneldiskussion där många av de trafikslag som trafikerar Arlanda var representerade tillsammans med några representanter för flygplatsens ”kunder”.

I panelen deltog Carina Malmgren Heander, Executive Vice President Chief of Staff SAS, Carl Bergkvist, Näringspolitisk expert Stockholms Handelskammare, Olov Holst (M), KSO Sigtuna kommun, Jan Larsson, vd Business Sweden, Gustav Engstrand, Näringspolitisk chef Tågföretagen, och Anna Grönlund, branschchef Sveriges Bussföretag.

Efter diskussionerna följde ett studiebesök på flygplatsen där gästerna fick en djupare inblick i verksamheterna bakom kulisserna.

Besöket i SAS hangar var mycket uppskattat och efter en föredragning av SAS tekniska chef gavs tillfälle att titta närmare på SAS Airbus A320Neo, ett av de modernaste flygplanen på marknaden.

Flygplanet sänker som den enda i sitt slag bränsleförbrukningen och utsläppen med 15-20% jämfört med de flygplan de ersätter. Dessutom bullrar flygplanet mycket mindre än tidigare generationens flygplan.

Efter hangaren tog en av Swedavias bussar gästerna till den stora fraktterminalen men stannade först till utanför terminalbyggnaderna där Swedavia berättade om de omfattande förbättringsarbeten som just nu pågår och som kommer göra Arlanda betydligt mer attraktiv för både passagerare och personal.

I fraktterminalen berättade Swedavias fraktchef och en representant från Spirit Air Cargo Sweden om den viktiga flygfraktshanteringen som sker lite i det fördolda på Arlanda och som verkligen behöver effektiv multimodalitet för att fungera. Man berättade bland annat om hur fraktterminalen fylldes av munskydd, sjukvårds- och testmateriel under Covidkrisen när den var som värst.

- Arlanda är en centralstation för Sverige och en port ut i världen. Människor och gods som flyger ut och in från Arlanda kommer till flygplatsen på många olika sätt. Flyget är bara en del av ett större transportsystem, där samtliga delar måste fungera och samarbeta för att fungera optimalt. Diskussionerna idag har bekräftat en total samsyn att om inte flyget och de andra transporterna fungerar tillsammans, då fungerar inte heller Sverige, kommenterade Marcus Dahlsten efter eventet.

Vid mötet diskuterades även flygets fossilfria omställning och hur Swedavia och flygbolagen tillsammans arbetar för att sänka flygets klimatpåverkan.

Swedavia kunde i sammanhanget berätta strax före årsskiftet 2021/22 och som en av de första flygplatsoperatörerna i världen blev den verksamhet som drivs i Swedavias regi vid bolagets tio flygplatser helt fossilfri och att man nu fokuserar på att stötta övriga aktörer på flygplatsen att ställa om och framförallt flygets klimatomställning genom satsningar på bioflygbränsle och att rusta våra flygplatser för elflyg.

Här noterade Fredrik Kämpfe att flyget är helt avgörande för att vårt moderna samhälle ska fungera och att vi inte ska bli isolerade här uppe i norden:

Flyget måste liksom alla andra transporter bli fossilfria och då krävs fortsatta satsningar på hållbara flygbränslen, elektrifiering och vätgasflyg. Det blir extra intressant att se hur multimodaliteten kan stärkas ännu mer när transporterna blir hållbara och så småningom till stor del kommer att drivas av samma energi, el och vätgas. Ta elbussen, ellastbilen, elhyrbilen eller eltåget vidare till din slutdestination efter att du landat själv eller ditt gods på Arlanda med elflyg, det är så vi måste börja tänka för att utvecklingen av vår transportinfrastruktur ska bli så effektiv som möjligt säger Fredrik.

Mötet avslutades med information från Fredrik Jaresved, direktör strategiska initiativ och innovation Swedavia och Fredrik Kämpfe genom att presentera den gemensamma intentionen att göra en branschuppdatering av Sveriges flygstrategi som togs fram 2017 av den då sittande regeringen.

Avsikten är att presentera de grova dragen i en uppdaterad strategi i Almedalen i sommar.