Ris och ros till budgetsatsningar

Bra med mer pengar till väg- och järnvägsunderhåll. Obra med förändringar av bonus/malussystemet. Transportföretagen kommenterar några av budgetssatsningarna som rör godstransporter.

Början av september är ”läckornas” tid, det vill säga tiden då sittande regering släpper nyheter från kommande höstbudget i förväg. Infrastrukturminister Tomas Eneroth har läckt nyheter på sitt område. Regeringen kommer att föreslå 750 miljoner extra till underhåll av vägar i landsbygd, något som välkomnas av Transportföretagen:

-Det är bra att regeringen insett vägarnas betydelse som samhällets blodomlopp, säger Tina Thorsell, samhällspolitisk chef på Transportföretagen.

Men hon tillägger att det inte räcker. Enligt Transportföretagens analys krävs det två miljarder extra varje år för att stoppa fortsatt förfall av vägnätet. Vill vi minska underhållsskulden skulle det krävas fyra miljarder extra varje år. Med fyra miljarder extra varje år kommer underhållsskulden vara minimal år 2030.

Även järnvägsunderhållet kommer att få mer pengar, en miljard extra nästa år, 2022. Dessutom  tillförs ytterligare 500 miljoner kronor till trimnings- och miljöåtgärder på järnvägsnätet. Även detta välkomnas av Transportföretagen.

Mindre positiv är Transportföretagen till de förändringar av bonus/malussystemet som Tomas Eneroth tillsammans med miljöminister Per Bolund presenterade häromdagen.

-Lätta lastbilar borde inte jämföras med en liten personbil i systemet. Det tar ingen som helst hänsyn till transportnyttan. Det gör att en lätt lastbil som används i yrkestrafik, och som inte drivs av el eller biogas, får en oskälig hög fordonsskatt. Det börjar komma allt fler eldrivna lätta lastbilar men batterierna tar plats så de tappar i lastkapacitet, dessutom är de mycket dyrare än en med förbränningsmotor, säger Tina Thorsell och beklagar att regeringen väljer att slå dövörat till när det gäller hur lätta lastbilar hanteras i systemet.

Regeringen vill också skärpa miljöstyrningen av bonus/malussystemet och sänker därför utsläppsgränsen för när den förhöjda fordonsskatten för nya lätta fordon tas ut. Regeringen föreslår också att utsläppskraven för att få klimatbonus skärps.

-Höjningar av fordonsskatten slår mot alla de som är beroende av en bilen för en fungerande vardag. De här skärpningarna måste gå hand i hand med en massiv utbyggnad av laddinfrastruktur i hela landet, men det ser vi inte än.

Per Bolund aviserade också på pressträffen att regeringen kommer att tillföra mer pengar till klimatbonusen så att de som har köpt en bil med klimatbonus ska få sina pengar. Pengarna tog slut för några veckor sedan på grund av det stora intresset för laddbara fordon.

-Det är naturligtvis bra, men allt annat hade varit helt oacceptabelt och på gränsen till oanständigt, det är klart att bilköparna ska få sin utlovade klimatbonus, säger Tina Thorsell.

Finansminister Magdalena Andersson avslöjade den 7 september att de kommer att föreslå en ny myndighet som ska stävja fusket med välfärdssystemet. De ska också ta hårdare tag mot fusk i branscher såsom bygg- och transportsektorn, något som Dagens Nyheter rapporterade. I regeringens förslag om utökade resurser för att bekämpa fusket ingår även ”åtgärder för ordning och reda på vägarna”, något som Anders Josephsson, Transportföretagen, fick kommentera i Dagens Nyheter:

– Det är svårt att i nuläget säga vilka åtgärder som döljer sig bakom den formuleringen. Men det är positivt om det innebär fler kontroller av yrkestrafiken på vägarna.

Anders Josephsson lyfte fram att det behövs fler trafikpoliser.

-Antalet trafikpoliser med tung kompetens, det vill säga utbildning för att kontrollera tung trafik, har minskat betydligt de senaste decennierna. I dag har vi 300-400 stycken i hela vårt avlånga land, sade Anders Josephsson.