Nyhet

Sunne gymnasieskola Södra Viken vinner priset Årets Transportskola

Nyhet

Nu har Transportfackens Yrkes-och Arbetsmiljönämnd, TYA delat ut priset Årets Transportskola. TYA är ett samarbetsorgan mellan arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer i transportsektorn som varje år genomför ett stort antal aktiviteter för att lyfta fram och utveckla kompetens och arbetsmiljö inom transportnäringen.

– Att utse TYA utser Årets Transportskola 2021 är ett exempel på hur man kan lyfta fram exempel som kan tjäna som förebilder för andra skolor, säger Caj Luoma, chef Kompetensförsörjning på Transportföretagen som i år suttit med i juryn för tävlingen.

Priset delades ut för sjunde året i rad av TYA för att ”uppmuntra de gymnasiala transportutbildningar som gör skillnad”. Under den nationella konferensen Transportkompetens i Arlanda stad utanför Stockholm 6-7 oktober fick biträdande rektor Gunnar Berggren på Sunne gymnasieskola Södra Viken ta emot priset.

Skolan får utmärkelsen Årets Transportskola bland annat för sin samverkan med branschen och goda rykte bland åkarna, samt sitt systematiska arbete med värdegrundsfrågor som Respekt, Utveckling och Professionalism. ”Skolan är ett föredöme!”, skriver TYA i sin motivering.

Sunne gymnasieskola Södra Viken har över 20 års erfarenhet av transportutbildning. Skolan har på senare år haft dubbelt så många sökande som antalet platser på transportprogrammet, vilket gjort att skolan nu ökar antalet platser från 32 till 48 i varje klass.

– Med priset vill vi lyfta de skolor som verkar för att unga kommer ut i branschen välutbildade, trafiksäkra och anställningsbara. Ett stort grattis till Södra Viken som visat att de verkligen är en skola i framkant, säger Sigalit Slutbäck, VD på TYA.

Caj Luoma som har suttit i juryn instämmer och framhåller att branschen behöver hitta nya former för utbildning.

– Att hela tiden utmana sig själv och ha en god samverkan med branschen är nyckelfaktorer för att lyckas med sin yrkesutbildning. Det har årets pristagare verkligen lyckats med.

Hela motiveringen:

”Södra Viken är en skola där vi ser en stark utveckling både i samverkan med branschen, söktryck och i antal platser till Transportprogrammet. Söktrycket har ökat med 61% till 2021. Skolan har ett gott rykte hos åkarna i Värmland och numera har skolan en bra upparbetad branschsamverkan. Skolan bidrar också i den gemensamma nätverksdialog som finns mellan skolorna i Värmland. Södra Viken arbetar med vikten av att utmana sig själv samt lägger kraft på värdegrundsfrågor med tydliga rutiner för detta. Skolan är ett föredöme.