Nyhet

De globala leveransproblemen – en perfekt storm

Nyhet

I nyheterna de senaste veckorna har vi kunnat läsa om de enorma problem som just nu rör leveranser av varor – de globala produktkedjorna har i många fall störts. Men att förstå varför är inte helt lätt. Vi försöker reda ut några av anledningarna.

Just nu pratas det enormt mycket om frakt – och om varor som kanske inte kommer att hinna fram i tid för julhandeln. Att kunna frakta varor är helt avgörande i vår sammankopplade värld, något som inte minst pandemin har visat det senaste året – vaccin, munskydd och vårdmaterial har skeppats kors och tvärs. Samtidigt sker nu betydande störningar som har drivit upp fraktpriser och gjort att vissa varor knappt går att köpa. Hur kommer det sig – vad är det som händer egentligen?

Svaret är att det är en komplicerad härva av händelser som hänger samman. Pandemin var den faktor som slutligen satte systemet ur balans. Här hittar du några av anledningarna till att det just nu är så komplicerat att flytta och tillverka produkter.

1.      Obalans i frakt-systemet

De senaste månaderna har det pratats mer om containrar än någonsin tidigare. Detta geniala format som standardiserat världens frakt är nu på allas läppar. Innan pandemin rådde en slags balans i världens fraktsystem. I och med pandemin och nedstängningen av samhället anlände många containrar till sina destinationer för att sedan fastna under en längre tid än vanligt. Ibland på grund av karantän-krav, andra gånger för att produktionen stängts ned eller haltat. Detta samtidigt som också beställningen av nya containrar parkerades. Stoppet i Suez-kanalen och lokala nedstämningar på grund av covid-utbrott har fortsatt att förvärra situationen.

Man kan beskriva världens fraktsystem som en integrerad och stor maskin – för varje kugge som inte hakar i är det något annat som inte snurrar. Fartyg ligger nu fast på havet, fyllda med containrar och väntar på hamnplatser, andra containrar står och väntar på hantering på uppställningsplatser. Det i sin tur får följdverkningar över hela världen.

Läs mer: https://www.forbes.com/sites/sap/2021/10/07/container-ship-crisis-underscores-critical-supply-chain-challenges/

2.     Variationer i efterfrågan

Världens behov av varor har kraftigt varierat sedan pandemin först bröt ut. Från att efterfrågan på många produkter sjunkit, och produktionen likaså, innebär den återhämtning som nu sker i världen att efterfrågan kraftigt ökat – ibland till nivåer över normalläget innan pandemin. Produktionen har inte kunnat växla upp i tillräckligt tempo vilket inneburit brist på produkter.

3.     Fraktpriserna har skjutit i höjden

I takt med att problemen med leveranser tilltagit har även priserna skjutit i höjden när många vill frakta – samtidigt som kapaciteten är begränsad. Sjöfrakten har blivit många gånger dyrare, något produktkalkylerna för vissa berörda produkter helt enkelt inte klarar av att bära. Därför har en del företag fått vänta med att ta hem sitt gods – vilket leder till problem att hitta lagring men även att ännu fler containrar låses fast i systemet. En del produkter tappar dessutom i värde när de blir stående.

Fraktpriserna har gått upp även gällande exempelvis flygfrakt, som lidit av att passagerarplanen – som vanligtvis bär mycket gods – inte har avgått som vanligt.

Läs mer: https://www.bloomberg.com/news/newsletters/2021-10-11/supply-chain-latest-container-shipping-rates-are-drifting-lower

4.     Halvledare

Problemen i halvledarkedjan har byggts upp över flera år, säger analytiker. Ett problem är att efterfrågan har ökat i rasande tempo i takt med att ny teknologi införs. Nedstängningar av fabriker på grund av pandemin, skenande fraktkostnader, råvarubrist, väderhändelser och en brand i en fabrik – många faktorer har slagit till samtidigt. Bristen på halvledare får produktionen av andra produkter att stanna upp – exempelvis fordon. Detta i sin tur leder till en ännu större obalans i leveranskedjorna.

Läs mer: https://www.wsj.com/articles/supply-chain-issues-car-chip-shortage-covid-manufacturing-global-economy-11633713877

5.     Brist på fordon och förare

Ett resultat av halvledarbristen är att tillverkningen av fordon delvis har stannat upp. Samtidigt som mängder av containrar ska levereras och råvaror tillföras produktionen är det på många håll i världen nu mycket lång leveranstid på lastbilar. På andra håll råder en extrem brist på lastbilsförare – exempelvis i England, där militären nyligen fick rycka in med personal för att bemanna fordon för drivmedelsleveranser. Kombinationen av förar- och fordonsbrist får fraktsystemet att bromsa upp ännu mer.

6.     Höga drivmedelspriser

Samtidigt som godspriserna i världen har ökat har också drivmedelskostnaderna ökat. I många länder rapporteras priser som nått rekordnivåer. Bakomliggande är avvikelser i efterfrågan och utbud men även nya miljökrav. Farhågor finns nu om att priserna fortsätter uppåt under vintermånaderna.

Läs mer: https://edition.cnn.com/2021/10/11/business/gas-prices-oil-opec/index.html

7.     Brist på varor och råvaror

På många håll i världen råder nu en brist på råvaror. En potentiell oroshärd som pekats ut är bristen på magnesium, som bland annat härrör från Kinas energibrist. Här har produktionen stannat eller bromsat för att spara energi. Men även andra varor som är viktiga i produktionsledet har nu drabbats. Senast ut är exempelvis en brist på glasburkar och flaskor, vilket får effekter på livsmedelsproduktion.

Läs mer: https://www.npr.org/2021/10/12/1045438354/pandemic-supply-chain-issues-now-mean-a-shortage-of-glass-jars-and-bottles

Läs mer: https://www.foundry-planet.com/d/international-supply-bottleneck-of-magnesium-from-china-risk-of-europe-wide-production-s