Pressmeddelande

Anställda inom motorbranschen examineras i yrkessvenska

Pressmeddelande

Nu examineras anställda på bilverkstäder i Nacka, Västerås och i Eskilstuna i yrkessvenska för att stärka sin kompetens.

Bransch- och arbetsgivarorganisationen Transportföretagen har erhållit bidrag från Europeiska Socialfonden (ESF), till en tvåårig storsatsning på ett digitalt språkprojekt där medarbetare hos medlemsföretagen kan förbättra sin yrkessvenska.

”Goda språkkunskaper i svenska är en förutsättning för många yrkesroller och ger den anställde en starkare ställning både på företaget och på arbetsmarknaden, samtidigt som det också innebär förbättrad kommunikation internt på arbetsplatsen. Inom transportsektorn arbetar många duktiga medarbetare och det är viktigt att ta till vara på kompetens och kunnande och att erbjuda möjlighet att få utvecklas inom sitt yrke”, säger Caj Luoma, chef kompetensförsörjning Transportföretagen.

Projektet omfattar fordonstekniker, lastbilsförare, bussförare och övriga anställda i Transportföretagens medlemsföretag.

En av de verkstäder som plockat upp möjligheten är Bilia Center Metro i Västerås och de är nu ett av de första företagen som examinerar i yrkessvenska.

”Vi sätter stort värde på språkutbildningen. Språket är en nyckel för att kunna utvecklas i tjänsten och har givetvis betydelse för företaget i stort. Goda och likvärdiga språkkunskaper hos de anställda skapar större jämställdhet vilket i sin tur har en positiv effekt på arbetsmiljön”, säger Magnus Stenkvist, Bilia Center Metro i Västerås.

Språkutbildningen sker digitalt i ett samarbete med utbildningsföretaget Lingio och projektet kommer att pågå fram till slutet av december 2022. Målsättningen är att stärka dem som riskerar hamna utanför arbetsmarknaden. Projektet kommer inkludera både ett jämställdhets- och tillgänglighetsperspektiv och det kommer att vara icke diskriminerande så att så många som möjligt ska kunna utveckla sin yrkessvenska.

Bilia Personbilar AB och Bilia Center Metro i Eskilstuna samt Bilia Personbilar AB i Nacka tillhör också de som är först ut med att examinera. Läs mer här: 

https://www.transportforetagen.se/om-oss/kompetensforsorjning/vara-kompetensprojekt/digitala-svenskakurser-yrkessprak-inom-transportnaringen/