Nyhet

Trafikverket ska analysera ekobonus för överflytt av gods

Nyhet

Regeringen har gett Trafikverket i uppdrag att analysera hur en förlängd och breddad ekobonus bör utformas för att ytterligare främja överflyttningen av gods från väg till järnväg och sjöfart.

Ekobonus är en fråga som bland annat Transportindustriförbundet länge drivit och det är glädjande att detta uppdrag nu kommer.

För mer information: https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/12/nu-utformas-stodet-for-en-forlangd-och-breddad-ekobonus/