Nya restriktioner från den 23 december

Den senaste tiden har presskonferenserna från regeringen och Folkhälsomyndigheten duggat tätt och idag var det återigen dags.

Folkhälsomyndighetens nya scenarier tyder på en ökad smittspridning som kan bli omfattande i mitten av januari. Flera åtgärder införs eller återinförs därför inför jul- och nyårshelgerna samt in i januari. Bland annat en återgång till hemarbete, begränsningar för restauranger och handeln samt avrådan från läger och cuper. Folkhälsomyndigheten skriver på sin webbplats också att man hemställer till regeringen om krav på enbart sittande resenärer vid långväga kollektivtrafik.

Detta påverkar samhället i stort och våra medlemsföretag som inte på långa vägar kunnat återhämta sig under hösten. Redan när beskeden om nya råd och kommande restriktioner kom i början av december så ökade avbokningarna och nybokningarna försvann för passagerartrafiken. Flyg, bussar, taxi och färjetrafik är fortfarande mycket hårt drabbade av krisen – nio av tio flygpassagerare saknas t.ex. fortfarande.

 -Det är positivt att regeringen nu meddelar att man aktiverar omställningsstödet, som haft stor betydelse för många drabbade företag inom persontransporter och besöksnäring, även för januari. Men regeringen borde redan nu kunna förlänga stöden t o m mars månad så att företagen kan planera för framtida överlevnad. Taket behöver också höjas.

-Redan idag körs i princip all långväga busstrafik med enbart sittande resenärer. Men för de bussföretag som kör turist- och beställningstrafik innebär regeringens avrådan från cuper och läger att de lag och klubbar som bokat transporter sannolikt kommer avboka.

-Regeringens krav på PCR test som inträdesbiljett till Sverige ovanpå vaccinationsbevis kommer ytterligare försvåra för resandet. Detta i samma läge som företagen återanställt och börjat skala upp.

- Läget innebär en oerhörd ekonomisk utmaning för företagen med stor risk för utslagning. Nu måste regeringen snabbt undersöka möjligheterna till riktade stöd, även till transportsektorn.

- ”Det är också viktigt att stöden betalas ut snabbt till företagen som sedan länge går på knäna ekonomiskt. Särskilt persontransportsektorn är utsatt och företagen har mycket små intäkter. Därför måste stöden nå ut snabbt och brett och regeringen behöver säkerställa att inga regelhinder ligger i vägen”, säger Marcus Dahlsten, vd Transportföretagen.

Då både spridningen av covid-19, restriktioner och rekommendationer väcker många frågor, bl.a. kring hur du som arbetsgivare kan och bör agera i olika situationer har vi samlat svar på några frågor som kan uppkomma. Klicka här för att komma vidare till frågor och svar om corona

Här finner du svar på några av de frågor som kan uppstå. Situationen kan förändras snabbt och nya frågor kan uppkomma, vilket gör att utgångspunkterna för vår rådgivning kan komma att förändras. Utifrån situationens utveckling kommer vi därför att uppdatera dessa frågor och svar löpande senaste uppdatering: den 7 oktober 2021)

De nya rekommendationerna finns att läsa på Folkhälsomyndighetens webbsida