Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

Transportföretagen-Flyg lämnar remissvar till regeringen

Transportföretagen-Flyg lämnar remissvar till regeringen på EU-kommissionens förslag ”ReFuelEU Aviation”

Bakgrunden är EU-kommissionens stora klimatpaket ”FitFor55” som presenterades tidigare i somras. Inom detta paket ingår förslag om framtidens flygbränslen i förslaget ReFuelEU Aviation. Transportföretagen-Flyg har som remissorgan lämnat synpunkter till regeringen inför förhandlingarna i rådet där förslaget ska behandlas av EU:s medlemsstaters regeringar.

Två bärande punkter i remissvaret är dels frågetecken om kommissionens förslag verkligen kommer resultera i ökad produktion av biodrivmedel för flyget i Sverige, dels hur förslaget kommer att påverka konkurrenssituationen för flyget.

Ett tydligt budskap från Transportföretagen-Flyg till regeringen är behovet av att produktionen av biodrivmedel måste öka och att biodrivmedel tillverkat i Sverige tillåts ingå i definitionen av biobränsle. Avgörande för att flyget ska kunna ställa om till fossilfria bränslen är att dessa bränslen också finns tillgängliga, och där är det av största vikt att regeringen nu kämpar för att exempelvis biodrivmedel tillverkat av restprodukter från skogsindustrin råvara ingår i de bränslen som hör till framtiden.

Den andra viktiga frågan som remissvaret lyfter upp är hur kommissionens förslag kommer att påverka konkurrenssituationen för flyget i Sverige.

”Vi vill understryka vikten av att konkurrensneutraliteten inom den europeiska luftfarten säkras nu när EU-gemensamma regleringar och system snart införs. Det är i sammanhanget värt att uppmärksamma den föreslagna förordningens titel nämligen EU Förordningen om att försäkra ”lika villkor för hållbar luftfart”. Vi vill här betona att Sverige redan är ett av de europeiska länderna med högst klimatrelaterade kostnader för flygets klimatpåverkande utsläpp med en särnationell flygskatt samt en nyligen introducerad reduktionsplikt, utöver det Europeiska handelssystemet med utsläppsrätter (EU-ETS) och ICAOs internationella CORSIA.” säger Fredrik Kämpfe, Branschchef, Transportföretagen-Flyg.

För Transportföretagens del saknas det dessutom en sammanhållen konsekvensanalys av vad hela paketet FitFor55 kommer att innebära för olika delar av transportsektorn, och i synnerhet för flyget.

Transportföretagen kommer nu att fortsätta bevaka både ReFuelEU Aviation inom EU och övriga förslag inom FitFor55 för en helhet som skapar bäst förutsättningar för transportnäringen att bidra till hållbar tillgänglighet i hela landet.

Läs hela remissvaret här

Tidigare kommentar på detta område kan läsas här

 

 

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.