Nyhet

Nytt trafiksäkerhetsmål för att nå nollvisionen

Nyhet

Regeringen har flaggat för att vässa ambitionerna när det gäller det svenska trafiksäkerhetsarbetet. Det nya målet som presenterats innebär bland annat målet om en halvering av antalet omkomna i trafiken till 2030.

Med utgångspunkt i antalet dödade under 2019, vilket var 233 personer, innebär det nya målet att antalet dödade 2030 maximalt är 115 personer. Utöver detta ska antalet allvarligt skadade minska med minst 25 procent, vilket innebär högst 1424 allvarligt skadade personer år 2030.

-          Vi ser denna höjda ambitionsnivå som ett positivt och nödvändigt initiativ. En trygg och säker vägtrafik är inte bara en trafiksäkerhetsfråga utan också en arbetsmiljöfråga för medlemsföretagen och dess anställda. Alla som arbetar i ett företag vars värdekedja innebär vägtransporter ska givetvis kunna känna sig trygga såväl på väg till eller från sitt arbete som på sin arbetsplats vilket är i ett fordon, säger Erik Risberg, Branschutvecklare   på bransch- och arbetsgivarorganisationen Transportföretagen.

Världsledande

Sverige är världsledande inom trafiksäkerhetsområdet och har så varit i modern tid, i synnerhet under de senaste femtio åren. Detta har åstadkommits genom bland annat ett långsiktigt och tålmodigt trafiksäkerhetsarbete som uttrycks i form av nollvisionstanken.

I sammanhanget konstateras att olycksutvecklingen under inledningen av detta år varit mer gynnsam jämfört med 2019. Under januari 2020 omkom 18 personer i vägtrafiken. Det visar de preliminära uppgifter som inkommit till Transportstyrelsen den 14 februari 2020. Det är en minskning med en tredjedel jämfört med januari månad 2019.

Att bara sänka hastigheter är för landet inte en bra strategi. Transportföretagen vill till exempel se åtgärder som ett utbyggt säkrare vägnät genom mer mitträcken.

Utmaningen med ett fortsatt trafiksäkerhetsarbete med fokus på 2030 är att kombinera trafiksäkerhetsmålen med en hållbar mobilitet för att hela landet ska utvecklas. Transportföretagen anser att en hållbar mobilitet är grunden för en fortsatt god ekonomisk utveckling. Detta i sin tur är en förutsättning för ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett land där ett växande välstånd kan delas av alla.

-          Från Transportföretagens sida ser vi i många avseenden alltför ensidiga trafiksäkerhetsinsatser. Att bara sänka hastigheter är för landet inte en bra strategi. Transportföretagen vill till exempel se åtgärder som ett utbyggt säkrare vägnät genom mer mitträcken. Våra medlemsföretag kommer givetvis att i sitt dagliga arbete fortsätta att bidra till en säkrare trafik. Redan i dag arbetar företagen med utbildningsinsatser, olika policys och ledningssystem för att på så sätt medverka i en säkrare vägtrafik, avslutar Erik Risberg.