Vårt regionala arbete

Transportföretagen deltar aktivt i Kompetensråd i de olika regionerna (tidigare landsting) kan vi aktivt arbeta med att säkerställa branschens kompetensbehov. Våra prioriterade arbetsområden är främst arbetsmarknadspolitik och vuxenutbildningen, där vi arbetar med fyra uppdrag.

Sedan några år tillbaka arbetar Transportföretagen intensivt med kompetensförsörjningsfrågor regionalt. Från och med den 1 januari 2019 har alla landsting bildat region och tagit över det regionala utvecklingsansvaret enligt lagen om regionalt utvecklingsansvar. Detta innebär att många beslut när det gäller kompetensförsörjningsfrågor kommer att fattas på en regional- och kommunalnivå.

Våra prioriterade arbetsområden är främst arbetsmarknadspolitik och vuxenutbildningen. Vi ser ett behov av att påverka och stödja utveckling och uppbyggnad av regionala stödstrukturer för vuxenutbildningen i form av Kompetensråd. Genom att Transportföretagen deltar aktivt i Kompetensråd i de olika regionerna kan vi aktivt arbeta med att säkerställa branschens kompetensbehov.

I de regioner där Kompetensråd saknas följer Transportföretagen regionernas arbetsmarknadsutbildningar och vuxenutbildningar genom branschråd/yrkesråd.

Vårt uppdrag:

  1. Skapa, upprätthålla och utveckla förtroendefulla relationer till regionala beslutsfattare; politiker, skolledare, lärare och myndighetsföreträdare
  2. Stödja och delta i uppbyggnad av regionala stödstrukturer
  3. Delta i branschråd/yrkesråd i de regioner som saknar fungerande kompetensråd.
  4. Skapa strukturer som underlättar branschvalideringar med möjlighet till kompletterande utbildningar för att säkra rekryteringen till transportsektorn.