Vilka yrken kan valideras?

Du, som vill få vetskap om hur mycket kunskap du har inom ett visst yrkesområde, kan nu få bli validerad, det vill säga testad, inom någon av följande yrken:

  • Lastbilsmekaniker
  • Maskinmekaniker
  • Bussmekaniker
  • Personbilsmekaniker
  • Fordonslackerare
  • Bilskadereparatörer

Mer om validering