Verifiera äktheten i intyg

Välkommen att verifiera ett intyg! Genom att fylla i verifieringskoden, som finns i intyget efter en validering eller ett deltagande i Transportföretagens yrkesprov, så kan du få en bekräftelse på att personens yrkeskunskap stämmer.

Syftet med verifiering av ett intyg är att få en bekräftelse på dess giltighet. Genom att använda den befintliga verifieringskoden, som finns i intyget efter en validering eller ett deltagande i Transportföretagens yrkesprov, så kan du få en bekräftelse på att personens yrkeskunskap stämmer.

Verifiera intyget

Skriv in verifieringskoden i fältet nedan för att bekräfta att intyget är äkta. Koden - som du hittar på det utfärdade intyget - bekräftar att personen har den yrkeskunskap som krävs. 

Skriv in verifieringskoden