Information, nätverk och fortbildning för sjöfartslärare

För fjärde året i rad arrangerade Transportföretagen Maritimt Utbildningsforum med deltagare från de sju gymnasierna samt från Chalmers, Arbetsförmedlingen Sjöfart, SUI och Transportstyrelsen.

Eva Ohlsson, koordinator på Transportföretagen, berättar att det var ett intensivt program under två halvdagar i Stockholm. Viktiga frågor som praktik (APL och FFU), utbildningskvalitet, rekrytering inför framtida utbildningar och årskullar diskuterades. Magnus Boström från Linneuniversitetet berättade om studien om kvalitetshöjande åtgärder inom handledarskap till sjöss. SUI presenterade det senaste resultatet från den enkätundersökning som elever och studenter fyller i efter att de kommit tillbaka från sin praktik. Tomas Tärnfors, branschutvecklare på Transportföretagen, berättade att utöver programinnehållet så är det otroligt givande för deltagarna att få träffas, utbyta erfarenheter och stötta varandra med kunskap, material och att skapa kontakter inför framtiden. En av alla deltagare som ville uttala sig var Stefan Carmesund, rektor på Öckerö Seglande Gymnasium. Han ser ett stort värde i att också kunna få träffa andra rektorer och att diskutera i rektorsgruppen.  

FAKTA

Transportföretagen har sedan 2020 genomfört Maritimt Utbildningsforum, MUF. Ett forum för de närmast berörda organisationerna inom maritima utbildningar för svensk och internationell sjöfart. De som deltar, förutom arrangören Transportföretagen, är skolor och universitet med maritim utbildning samt Sjöfartens Utbildnings Institut (SUI), Transportstyrelsen och Arbetsförmedlingen Sjöfart.