Ett händelserikt år – på flera sätt

Känslan av att det går snabbare med åren infinner sig när man närmar sig ett årsskifte. Men tar man sig tiden att verkligen reflektera så infinner sig ofta en portion av ödmjukhet inför det faktum att mycket hinner hända under ett kalenderår. Och 2022 är inget undantag. Snarare tvärtom.

Riksdagen fattade under 2022 två stora beslut – beslut som vi länge jobbat för. Dels infördes automatisk högskolebehörighet för gymnasiala yrkesutbildningar, dels ställde sig riksdagen bakom att dimensionera gymnasieutbildningarna så att de bättre kopplar mot arbetsmarknadens behov. Min övertygelse och förhoppning är att båda besluten i förlängningen kommer att bidra till bättre matchning på svensk arbetsmarknad.

Ett annat stort beslut är den så kallade LAS-överenskommelsen, som innebar introduktionen av omställningsutbildningar. I praktiken öppnar det upp för ökad yrkesväxling hos personal som redan finns på arbetsmarknaden. Ett stort intresse för omställningsutbildningar innebär ofrånkomligen att efterfrågan på utbildningar kommer att öka. Och som gymnasieskola aktiv inom vuxenutbildningen kan det naturligtvis innebära möjligheter att bredda sin verksamhet.

När böckerna för 2022 stängs kan vi notera att samarbetet mellan gymnasieskolan och Transportföretagen kanske är bättre än någonsin tidigare. Jag har svårt att dra andra slutsatser, då våra aktiviteter som helt eller delvis riktar sig till yrkeslärare och skolledare attraherar många deltagare. Vi är ödmjuka inför att vi under 2022 fick cirka 250 personer att delta i Skolforum, att drygt 300 personer lyssnade på konferensen ”Framtidens kompetens 2.0” och att 350 yrkeslärare inom gymnasieskolans fordonstekniska utbildningar tagit sig tiden att delta i vår utbildning i el- och hybridteknik. Men det handlar naturligtvis inte bara om siffror. Lika mycket uppskattar vi den stora mängd återkommande kontakter vi har med er i skolvärlden.

För att lyckas med vårt uppdrag behöver vi företag i transportsektorn som stöttar med kunskap, utrustning och sin egen tid. Man kan inte vara annat än imponerad av näringslivets vilja att bidra och hjälpa till. Det är inte möjligt att här nämna alla företag som hjälpt oss under 2022. Vi kan bara än en gång rikta ett stort tack till dessa företag och medarbetare som brinner för att bidra till kvalitet och relevans i utbildningssystemet. 

Slutligen – att drygt 1 600 elever i gymnasieskolan och vuxenutbildningen har hörsammat vår inbjudan till Automässan i januari, känns verkligen som en bra start på 2023! Låt oss hoppas att det är ett tecken på att vi har ett ännu bättre år framför oss – såväl inom transportsektorns kompetensförsörjning som inom vår omvärld i stort.

Jag önskar dig avkopplande helger och ser fram emot ett fortsatt samarbete med er alla i skolvärlden, med er i politiken och naturligtvis med företagen i transportsektorn.


Caj Luoma
chef Kompetensförsörjning, Transportföretagen