Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

Vi måste agera mot aktivister som hotar säkerheten

Foto: Ryno Quartz

Det finns all anledning att fundera på om våra lagar och regler är anpassade efter den nya hotbilden mot transportinfrastrukturen. Vad hade hänt om inte Arlanda hade kunnat ta emot flygplanen från Bromma? skriver Transportföretagens vd Marcus Dahlsten efter klimataktionerna.

Helgens aktioner på våra flygplatser visar med all tydlighet hur farligt det kan bli för oss alla om samhället inte tydligt tar avstånd från handlingar vars verkan både påverkar luftfarten som sådan och människor i anslutning till denna. Tyvärr är det inte första gången liknande scener utspelas på flygplatser. 

Med hjälp av flygspårningstjänster ser vi hur många flygplan över Sverige tvingades flyga i så kallade väntelägen under lång tid eftersom flygplatser tvingades stänga. Efter aktionerna måste vi ställa oss flera frågor. 

Hur mycket extra bränsle gick åt?
Hur många ton extra flygbränsle gjorde flygplanen av med då de tvingades flyga i vänteläge? Hur påverkades flygpassagerarnas säkerhet där uppe? Vad hade hänt om inte Arlanda hade kunnat ta emot flygplanen från Bromma? Vad hade hänt om ett ambulansflyg med en akut sjuktransport inte kunnat landa på grund av aktionen?

Att situationen trots allt kunde hanteras kan vi tacka flygets säkerhetsrutiner och dess professionella medarbetare på marken och i luften för. Dessa personer förtjänar i dag ett stort tack från samhället. 

Flygsäkerheten äventyras
Aktionerna som genomfördes är inte de första och tyvärr knappast de sista som kommer att genomföras i klimatets tecken. Även andra syften kan naturligtvis förekomma till exempel flygpassagerare som av olika anledning tappar fattningen ombord på flygplanen och riskerar allas vår säkerhet genom så kallad ”air rage”. Det får inte bli norm att hålla sig passiv eller neutral när vi ser denna utveckling framför oss utan samhället måste reagera. Vi efterlyser därför ett tydligare avståndstagande från politiken mot alla handlingar som äventyrar flygsäkerheten. Helgens angrepp mot flyginfrastrukturen påminner oss om hur viktigt det är att vi värnar flygsystemets integritet och den höga flygsäkerhetsnivån. När det gäller lagföring, innehåller den svenska brottsbalken visserligen straffsatser för brott mot luftfarten, men räcker lagstiftningen till för framtida aktioner? 

Till exempel om aktionen inte riktas mot ett flygplan utan mot en transferbuss. Och täcker den intrånget som sådant, när syftet med flygplatsvistelsen uppenbarligen inte varit att resa som passagerare utan att sabotera? Här vill Transportföretagen samarbeta med regeringen i arbetet med att förhindra framtida attacker på samhällsviktig infrastruktur. 

En ny hotbild
Det finns all anledning att fundera på om våra lagar och regler är anpassade efter den nya hotbilden mot transportinfrastrukturen. Både ”air rage” och politiskt motiverade aktioner mot flyget förefaller tyvärr vara på frammarsch. Transportföretagen anser att regeringen borde låta undersöka om rättsläget motsvarar hotbilden och även agera internationellt för att uppmärksamma problemet.

Slutligen anser Transportföretagen att regeringen tydligt måste markera mot denna typ av aktivism som riktar sig mot samhällsviktig infrastruktur. Den är samhällsfarlig, drabbar människor urskillningslöst, kostar samhället stora belopp och tar uppmärksamheten och resurser från det viktiga omställningsarbete som just nu pågår i Sverige, så även inom flyget.


Av Marcus Dahlsten
Vd Transportföretagen

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.