Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

Varningslampan lyser rött över svensk transportnäring

Varningslampan lyser rött över svensk transportnäring

För industrin, besöksnäringen och tillgängligheten i Västsverige krävs fungerande gods- och passagerartransporter. Förläng omställningsstödet till företagen under coronakrisen.

Debattartikeln publicerades i Expressen/GT den 2 juli

Om transportföretag går omkull får Västsveriges näringsliv en längre startsträcka när ekonomin återstartar. Viktiga funktioner på en flygplats eller i en hamn kan inte ersättas från en natt till en annan. Att som exempel ersätta uppsagd personal i flygplatsernas säkerhetskontroller kräver tillstånd som i dag tar flera månader att få.

Transportföretagen är tacksamma över regeringens agerande för att rädda företag och arbetstillfällen. Men tyvärr upphör många stödåtgärder, särskilt omställningsstödet och förstärkt korttidspermittering, alldeles för tidigt trots att krisläge fortfarande råder. Om inte stödåtgärderna förlängs riskerar hela branscher att försvinna. En sådan utslagning får allvarliga samhällskonsekvenser och Västsverige behöver livskraftiga transportföretag före, under och efter coronakrisen. 

Coronakrisen är ingen vanlig lågkonjunktur där traditionella stimulansåtgärder som offentliga investeringar är tillräckliga. I stället upplever näringslivet påverkan av ett virus som slår oerhört hårt mot i grunden solida företag. I kölvattnet av coronavirusets spridning sjunker sysselsättningen. Under april var drygt 8,2 procent arbetslösa i Sverige vilket är 80 000 fler personer jämfört med samma månad 2019. Inom transportsektorn blev omkring 2 400 anställda uppsagda första kvartalet 2020. Samtidigt finns tyvärr en risk att fler uppsägningar ligger framför oss. Många anställda är i dag antingen varslade eller korttidspermitterade. Under årets första fem månader har över 10 000 anställda varslats inom transportsektorn. 

Transportsektorn påverkas ännu av minskade gods- och passagerarvolymer. Enligt Trafikanalys veckovisa mätning ligger trafiken för nästan samtliga transporter fortfarande på klart lägre nivåer jämfört med 2019. Efterfrågan på persontransporter försvann mycket tidigt under coronakrisen när gränser stängdes och reserestriktioner infördes. 

Antalet flygpassagerare på Landvetter minskade under maj med närmare 99 procent. Färjetrafiken från Göteborg till Fredrikshavn har minskat stort och fortfarande råder inreseförbud för svenska turister till Danmark. Flyg, buss, taxi, tåg och färjor – ja, nästan samtliga företag som transporterar passagerare inrikes och utrikes i Västsverige upplever omsättningstapp. Som exempel ökade antalet konkurser i taxinäringen i hela landet med 103 procent perioden mars-maj jämfört med föregående år. Beslutade stödåtgärder behöver därför förlängas snarare än avvecklas.

Beskedet inför sommaren med riktlinjer för inrikes resande är välkommet för företagen. Sommaren är för många av oss den period på året då vi reser som mest. Återhämtningen sker dock långsamt från blygsamma nivåer och för utrikesmarknaden råder fortsatt mestadels tvärstopp. I Göteborg håller Liseberg stängt och sommarens konserter, idrottsevenemang och festivaler är inställda. Konsekvensen blir minskat resande som slår direkt mot våra medlemsföretag.  

För de allra mest drabbade företagen inom transportsektorn kommer fortsatt intäktsfall att leda till konkurser. Hur många företag det handlar om är avhängigt smittspridningen, när utrikesresandet återvänder men framför allt vilka stödåtgärder som förlängs och därmed tillåter företagen att övervintra. Varningslampan lyser rött över svensk transportnäring. Den goda nyheten är att politiken redan har verktygen på plats för att bistå. Transportföretagen efterfrågar nu särskilt ett beslut om att förlänga omställningsstödet till drabbade företag. Två månader är alldeles för kort tid. Även den förstärkta korttidspermitteringen som möjliggör för arbetsgivare att minska arbetstiden för anställda med upp till 80 procent behöver förlängas bortom juli. 

För industrin, besöksnäringen och tillgängligheten i Västsverige krävs fungerande gods- och passagerartransporter. Regeringen behöver därför ingjuta hopp i krisande företag och meddela en förlängning som också skulle kunna ingå i ansökan i juli. Skyndsamma åtgärder krävs för att bevara så mycket som möjligt av den samhällsviktiga infrastruktur som våra medlemsföretag står för.

Marcus Dahlsten, Vd Transportföretagen

Tina Thorsell, Samhällspolitisk chef Transportföretagen 

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.