Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

Vakna, regeringen

Vakna, regeringen

Restriktioner och uteblivna svar skadar våra branscher - det skriver branschens organisationer i en debattartikel som RT-Forum publicerar.

https://www.rt-forum.se/article/view/745662/debatt_vakna_regeringen

Coronapandemin är den värsta kris som någonsin drabbat rese- och persontransportnäringen. Fulla bokningskalendrar och förväntansfulla resenärer ersattes av avbokningar på endast några få dagar. Nu ekar flygplatser, turistbussar, passagerarfärjor och hotell tomma. Företag som före krisen blomstrade har i praktiken belagts med näringsförbud och lämnats med begränsad möjlighet att övervintra.

Tiotusentals personer har redan förlorat jobben eller är varslade inom våra branscher. Tyvärr är krisen fortfarande reell och ännu fler riskerar att förlora sin försörjning inom kort. Krisen är ett personligt trauma för många småföretagare men även ett illavarslande tecken om framtiden. Om våra medlemsföretag går under kommer Sverige att få en längre ekonomisk uppförsbacke. Utan transportföretag blir Sverige isolerat och för resenäringen innebär krisen att jobben istället flyttar utomlands. Därmed försvinner också skatteintäkter.

De stödpaket som kommit från politiskt håll har varit välkomna och räddat flera företag under detta mycket speciella halvår. Men helst av allt vill våra företag stå på egna ben och få hjulen att snurra igen. Men så länge reserestriktioner kvarstår och arrangemang omöjliggörs måste stöd- och krisåtgärder förlängas. Dessutom behöver regeringen lyssna till de förslag på särskilt riktade stödåtgärder som förts fram.

För att våra medlemsföretag ska överleva krävs nu följande besked från regeringen:

Kris- och stödåtgärder för särskilt drabbade företag. Våra branscher är inte ens i närheten av en ekonomisk återhämtning. Därför krävs fortsatt möjlighet till korttidspermittering under 2021. Regelverket för korttidspermittering måste även fortsättningsvis kunna nyttjas av familjeföretag och företag vars intäkter huvudsakligen härrör från det offentliga. Karenstiden i nuvarande regelverket måste också slopas. Även omställningsstödet behöver förlängas för de allra mest drabbade branscherna. För andra delar av näringslivet ser det ljusare ut och för att staten ska hushålla med skattemedel bör regeringen föreslå fler träffsäkra branschstöd. Det kan till exempel handla om nedsatta eller pausade infrastrukturavgifter och skatter samt ett avställningsstöd för turistbussar. Genom riktade stöd når pengarna fram direkt till drabbade företag.

En strategi för Sveriges återöppning. Människors hälsa går alltid först och våra branscher tar ett stort ansvar för trygga resor och arrangemang. Men det krävs också rimliga möjligheter att kunna planera och bedriva sin verksamhet. Arbetet med gruppresor, konferenser och andra arrangemang kräver långsiktighet. Regeringen bör därför skyndsamt presentera en tydlig plan framåt för hur och när lättnader i restriktionerna kan komma. Vi efterfrågar en ändring av 50-personsgränsen som är mer flexibel. Nu råder stor osäkerhet om framtiden vilket innebär att investeringar och planer står på paus.

Gör det möjligt att resa igen. Öppna gränserna för alla som behöver resa för arbete, familj och fritid. EU:s medlemsstater har enats om att bättre samordna sina åtgärder samt begränsa inskränkningar i den fria rörligheten till följd av covid-19. Rekommendationen är ett steg i rätt riktning men mer måste till för att resandet ska kunna återupptas både inom EU samt till övriga världen. Utifrån att vi kommer att leva med smittan i samhället under en längre tid krävs troligen ett gemensamt system för tester som alternativ till karantän och reserestriktioner. Utrikesdepartementet bör i högre grad göra specifika bedömningar av länder utanför Europa. Idag finns länder som välkomnar svenska turister och som kan nås med säkra resvägar.

Nedgången för rese- och persontransportnäringen är oerhörd. Företag har slagits ut och anställda har tvingats sluta i en omfattning som innan krisen var otänkbar. Om inte regeringen snarast ger oss besked om framtiden och möjliggör för våra branscher att återigen erbjuda resor och upplevelser kommer inte bara företag gå under utan även ett viktigt fundament i vår öppna livsstil vara hotat.

Didrik von Seth, generalsekreterare Svenska resebyrå- och arrangörsföreningen SRF

Anna Grönlund, branschchef Sveriges Bussföretag

Fredrik Kämpfe, branschchef Transportföretagen - Flyg

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.