Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

Planera och organisera arbetsmiljöarbetet

Hur det systematiska arbetsmiljöarbetet ska organiseras ser olika ut beroende på hur stort och vilken verksamhet företaget bedriver. Arbetsmiljöpolicyn klargör arbetsgivarens ansvaret i företagets arbetsmiljöarbete, hur det ska bedrivas och vad det ska leda till.

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.