Kollektivavtal - beställ och ladda ner

Här hittar du alla kollektivavtal som ingår i ditt medlemskap.

Bärgningsföretag hänvisas till Transportavtalet. Företag som tillämpat Tjänstemannaavtalet för PAF hänvisas till Tjänstemannaavtalet för MAF.

Samtliga kollektivavtal som förhandlas under Avtal23 kommer att uppdateras och publiceras här nedan.

Många kollektivavtal har nu träffats. Så fort respektive avtal är uppdaterat i enlighet med vad parterna kommit överens om när det gäller löner och allmänna villkor etc. läggs avtalet upp i pdf-form här nedan. Fram till dess att det finns ett uppdaterat avtal finns det gamla avtalet kvar. När avtalet är uppdaterat skickas det till tryckeriet så att företagen därefter även kan få del av de nya avtalen i tryckt version.

För att medlemsföretag snabbt ska få del av information om nya löner och andra förändringar i det eller de kollektivavtal som företagen omfattas av skickar Transportföretagen medlemsinformation till företagen i form av cirkulär. Dessa cirkulär finns även att ladda ner genom att följa den här länken.

Bli medlem

Att ditt företag blir medlem innebär att ni får hjälp, stöd och möjligheten att påverka. Här är några av alla fördelar ett medlemskap för med sig:

 • Hjälp genom arbetsrättens alla steg

  Som medlem får du och ditt företag stöd i de arbetsrättsliga frågor som kan uppkomma på din arbetsplats. 

 • Ett gediget branscharbete

  Vi arbetar målmedvetet för att stärka de politiska förutsättningar som våra medlemsföretag verkar under, oavsett om det gäller lagar, skatter, att stärka kompetensförsörjningen eller EU-frågor. Genom att bli medlem får du möjlighet att vara med och påverka.

 • Ett medlemskap är en kvalitetsstämpel

  Att vara medlem innebär att du både omfattas av ett kollektivavtal och dessutom blir en del av Svenskt Näringsliv. Det är en kvalitetsstämpel för er verksamhet, både när ni har att göra med kunder och när ni ska rekrytera ny kompetens.

 • En hemsida fylld med branschnära innehåll

  Logga in på vår hemsida och få tillgång till exklusivt innehåll, så som Arbetsgivarguiden eller ta del av utbildningar och nyheter som riktar sig till dig.