Utbildningar och seminarier

Vi anordnar regelbundet utbildningar i arbetsrätt, arbetsmiljö och löneadministration samt seminarier om näringspolitiska frågor. Utbildningarna riktar sig till dig som är medlem. Använd gärna filtreringsfunktionen för att sortera innehållet.

Vill du veta mer om företagsanpassade utbildningar? Kontakta oss på utbildning@transportforetagen.se

14 träffar
  • Arbetsrätt

    Uppsägning personliga skäl

    Digital utbildning som ger handfasta tips på hur du ska agera om en anställd missköter sig, har samarbetssvårigheter eller presterar dåligt.

  • Arbetsrätt

    Övergång av verksamhet

    Digital utbildning som ger dig grundläggande kunskaper i regelverket och praktiska tips vad du bör tänka på vid en verksamhetsövergång.