Insändare

Vi är alla bekymrade över kriget i Ukraina. Det är en tragisk händelse där många människor drabbas.

Det är därför hög tid att svenska politiker enas bakom intentionen med Europaparlamentets resolution mot den ryska staten och arbetar för att restriktioner ska införas på EU-nivå. Sveriges Hamnar och Transportföretagen har påtalat detta för regeringen och väntar nu på att regeringen ska agera.

De ekonomiska sanktioner som EU och Sverige hittills har infört mot Ryssland visar vilken styrka Europas och västvärldens ekonomier har när vi enas. Ryssland har idag utestängts från stora av den europeiska handel, något som inte varit möjligt utan en europeisk samordning.

Sveriges hamnar stödjer som bransch- och arbetsgivarorganisation för hamnföretagen i Sverige de åtgärder och sanktioner som nu genomförs mot Ryssland på olika områden.

Nu anser dock en del riksdagspolitiker att beslut om sanktioner ska fattas på lokal nivå utan gemensamma EU-beslut. Blir det verklighet ställs enskilda hamnbolag inför en svårhanterlig situation, särskilt när hamnarna ska agera gentemot internationella fraktfartyg och deras gods. Ibland är det svårt utreda hur stora ryska intressen det finns i lasten och fartygen.

Den internationella sjöfarten vilar på internationell rätt och praxis. Det är en bra ordning för att stärka den europeiska säkerheten och för hur handel ska bedrivas. Allt detta är argument för att utrikespolitik ska bedrivas på nationell och europeisk nivå, och inte på lokal nivå.

Det europeiska transportnätet verkar idag över nationella gränser, det är en ordning alla i Europa behöver vara rädda om. Oskyldiga ska även i krigsdrabbade länder kunna nås av mat, mediciner och andra förnödenheter som kommer från andra länder. Transportföretagen och Sveriges hamnar vill därför värna och hålla liv i de viktiga transportvägar som underlättar för många ukrainare idag.

Transportnätet, både till sjöss och på vägar, är ihopkopplade globalt, inte begränsade av nationella gränser.

Sveriges grundprincip måste vara att de restriktioner och sanktioner som genomförs ska få bra effekt och vara enkla för hamnbolagen att tyda. Ska bolagen till exempel hjälpa nödställda fartyg under rysk flagg? Ska de säga ja till ett liberiskt fartyg som innehåller livsmedel och mediciner avsedda för den ryska civilbefolkningen? Regeringen behöver klargöra vad som ska gälla.

Sverige behöver införa gemensamma restriktioner på EU-nivå – och det brådskar.

Marcus Dahlsten, Vd Transportföretagen och Sveriges Hamnar