Utbildningar och seminarier

Utbildning i Motorbranschavtalet

Arbetsrätt fysiskt

En specialinriktad utbildning som fokuserar på genomgång av bestämmelserna i Motorbranschavtalet.

Utbildningen behandlar inte Tjänstemannaavtalet.

Innehåll

Reglerna kan ibland uppfattas som komplicerade att tillämpa. Denna utbildning belyser reglernas bakgrund och tillämpning mer ingående och försöker ge en bild av vad som står ”mellan raderna”.

Målgrupp

Chef, arbetsledare med personalansvar eller de som kommer i kontakt med arbetsrättsliga frågor.

Mer information

Plats: Sturegatan 15, Stockholm

I kursavgiften ingår lunch och kaffe. Eventuell resa och logi bokas och betalas av deltagaren. Fakturering sker efter genomförd kurs. Har du frågor om utbildningen, skicka e-post till utbildning@transportforetagen.se

Event

Just nu finns inga aktuella kurstillfällen. Vänligen skicka din intresseanmälan till utbildning@transportforetagen.se