Chef och ledarskap

En utbildning för dig som är ganska ny i ledar- chefsrollen eller har liten erfarenhet av att utveckla en grupp.

Innehåll

Förbättra kommunikationen på arbetsplatsen och inom arbetslaget för ett effektivare och tydligare ledarskap.

Ur innehållet;
  • Utveckla gruppen
  • Leda på ett effektivt sätt
  • Beslutsfattning
  • Se mina och andras drivkrafter
  • Hantera konflikter

Målgrupp

En kurs för dig som är ganska ny i ledarchefsrollen eller har en liten erfarenhet av att utveckla en grupp. Få ett tydligare och effektivare ledarskap.

Mer information

Plats: Näsby Slott, Näsby Slottsallé 11, Täby

Ankomstkaffe från kl. 09.30

I kursavgiften ingår dokumentation, kaffe, lunch och middag.
Eventuell resa och logi bokas och betalas av deltagaren. Logi finns att boka fram till fyra veckor innan kursstart, kontakta Näsby Slott, 08-544 981 00.
Fakturering sker efter genomförd utbildning.

Vi anordnar kursen i samarbete med Grafiska Företagen, Trä- och Möbelföretagen, Gröna arbetsgivare, IKEM och Livsmedelsföretagen. 

Har du frågor om utbildningen eller logi, kontakta Anki Engström, tel 08 762 71 81 eller skicka e-post till utbildning@transportforetagen.se.

Event

Just nu finns inga aktuella kurstillfällen. Vänligen skicka din intresseanmälan till utbildning@transportforetagen.se