Utbildningar och seminarier

Förhandlingsteknik

Arbetsrätt fysiskt

Förhandlingsteknik för medarbetare i våra medlemsföretag som kommer i kontakt med fackliga förhandlingar och tvisteförhandlingar.

Innehåll

  • Förhandlingsbeteende och förhandlingsteknik.
  • Effektiva analysmetoder och förhållningssätt, praktiska övningar.
  • Vi tränar, analyserar och diskuterar praktikfall, gärna deltagarnas egna erfarenheter.

Målgrupp

De medarbetare i medlemsföretagen som för arbetsgivarens räkning kommer i kontakt med fackliga förhandlingar.

Mer information

Kursledare Johan Lagerbielke.

Lokal meddelas senare.

I kursavgiften ingår lunch och kaffe.
Eventuell resa och logi betalas av deltagaren.
Fakturering sker efter genomförd kurs.

Har du frågor om utbildningen, kontakta Anki Engström eller skicka e-post till utbildning@transportforetagen.se


Event
Pris exkl. moms
8.000 kr
  • Tid:
    Lediga platser kvar