Utbildningar och seminarier

Arbetstider Bussbranschavtalet

Arbetsrätt digitalt

Digital utbildning som belyser reglerna mer ingående och visar hur man tillämpar arbetstidsbestämmelserna på olika former av trafikuppdrag.

Innehåll

Bussbranschavtalets arbetstidsbestämmelser såsom hur arbetstid förläggs, när uppräkning av arbetstid måste ske. Vi går igenom Arbetstidsavtalet samt EG;s kör- och vilotidsbestämmelser. 

Vi går inte igenom övertidsregler.

Målgrupp

Chef, arbetsledare med personalansvar eller de som på något sätt kommer i kontakt med arbetsrättsliga frågor.

Mer information

Utbildningen är uppdelad i två delar. Kl. 09.00-12.00 arbetstidsbestämmelser och kl. 13.00-15.30 EGs kör- och vilotidsbestämmelser. 

Länk till utbildningen kommer skickas ut några dagar innan kursen startar.
Har du frågor om utbildningen kontakta Anki Engström, tel 08 762 71 81 eller e-post utbildning@transportforetagen.se


Event

Just nu finns inga aktuella kurstillfällen. Vänligen skicka din intresseanmälan till utbildning@transportforetagen.se