Intervju: Mattias Bergman

Mattias Bergman är VD för Mobility Sweden, där både de tre Svenska fordonstillverkarna och importörer av bussar, personbilar och lastbilar är med. 

Vad tänker du om Aktionsplanen? Hur viktigt är det arbetet för branschen?

Sverige har en nollvision, där vi aktivt jobbar för att ingen ska dö eller skadas i trafiken. Vi inom fordonsindustrin tar en självklar ledartröja med att utveckla säkrare teknik, men det räcker inte. Tillsammans med regeringen och myndigheterna jobbar vi även med att våra vägar ska bli säkrare, men det är lätt att den tredje komponenten som leder till förbättrad trafiksäkerhet får mindre fokus, dvs beteendet. Ett viktigt beteende är att använda säkerhetsbältet.

Vad tycker du om bussbranschens trafiksäkerhetsarbete?

Bussbranschen jobbar hårt med att förbättra trafiksäkerheten och är en aktiv partner till Trafikverket aktionsplan. Tyvärr är användandet av säkerhetsbältet när man åker buss för lågt, så vi alla behöver bidra till att användandet ökar och därmed säkerheten.

Varför ska man delta i Guldbältet?

Vi behöver goda föredömen som visar att det går att öka användandet av säkerhetsbälte som kan vara ambassadörer för en beteende förändring .