Intervju: Johannes Krunegård

 Johannes Krunegård, affärsområdeschef, Westander AB 

Vad tänker du om Aktionsplanen? Hur viktigt är det arbetet för branschen?

Det är bra att det finns ett tydligt fokus på kunskapshöjande åtgärder och beteendepåverkan i planen. Den fysiska planeringen och tekniska utvecklingen får större genomslag om man också arbetar för att förändra normer och beteenden hos trafikanter. Och där har bra kommunikation en nyckelroll att spela.

Vad tycker du om bussbranschens trafiksäkerhetsarbete?

Bussen är redan nu ett av de absolut säkraste sätten att resa på. Trots det lutar sig inte branschen tillbaka utan jobbar målmedvetet och strävsamt för att göra resan ännu säkrare. Det är både inspirerande och viktigt.

Varför ska man delta i Guldbältet?

Förutom att man bidrar till att lyfta trafiksäkerhetsfrågorna på agendan är det ett bra sätt att få ytterligare spridning för sin kampanj. Dessutom inspirerar man andra att fortsätta det viktiga arbetet med att kommunicera de viktiga trafiksäkerhetsfrågorna.