Johan Wadman, vd Svensk Kollektivtrafik

Vad tänker du om aktionsplanen? Hur viktigt är det arbetet för branschen? 
Trafiksäkerhetsarbetet är verkligen en nyckelfråga för kollektivtrafiken. Alla insatser som görs bidrar till en hög trafiksäkerhet, vilket lägger grund till att det är ett säkert sätt att resa på. Samtidigt är vi generellt sett dåliga på att använda säkerhetsbälte när vi åker buss, varför det är bra att detta lyfts genom att sätta fokus på detta i Trafikverkets aktionsplan. Vi vet att säkerhetsbältet räddar liv om det mot förmodan skulle ske en olycka. Därför är det viktigt att få upp bältesanvändningen bland bussresenärerna. 

Vad tycker du om bussbranschens trafiksäkerhetsarbete? 
Det är ett bra arbete som utförs. Vi pratar inte så mycket om alla insatser som görs, vilket är synd. Bussen är ett säkert transportmedel och många arbetar målmedvetet för att befästa och utveckla denna bild. Detta har inte kommit av sig själv. Enträgna insatser och ett systematiskt arbete över tid har skapat en kultur i branschen där trafiksäkerhet ligger mycket högt hos företagen. Samtidigt måste vi vara medvetna om att vi måste jobba för detta varje dag och låta det genomsyra det dagliga  

Varför är en kampanj som Guldbältet viktig? 
Initiativet ”Guldbältet” är bra på många sätt. Det sätter fokus på frågan om användning av säkerhetsbälte i samband med bussresor. Idén att vi på detta sätt utmanar oss själva i kollektivtrafiken bidrar till att vi inspirerar oss i syfte att öka graden av bältesanvändning i kollektivtrafik med buss.