Kampanj

Bästa bälteskampanjen: Guldbältet

Sveriges Bussföretag är med i Trafikverkets Aktionsplan för säker vägtrafik 2022–2025 och vill uppmana resenärer att öka användandet av bälte i buss. Därför lanserade vi bästa bussbälteskampanjen: Guldbältet!

SPELA FILMEN Guldbältet

Tävling i bälteskampanj

Tävlingen riktade sig till de som tagit fram en bälteskampanj för buss under 2023! Syftet med kampanjen var främst att öka medvetenheten i att använda bälte i buss, men också att lyfta de goda exempel som tagits fram av er medlemmar. 

VEM RIKTADE SIG TÄVLINGEN TILL?

Den riktade sig till medlemsföretag i Sveriges Bussföretag som har gjort en kampanj för ökad bältesanvändning i buss. Prisutdelning kommer ske på branschens stora mötesplats och mässa Persontrafik 5-7 november 2024, Göteborg. 

VAD ÄR PRISET?

Kampanjens uppdragsgivare får möjlighet att i en professionellt framtagen film berätta om sin kampanj (värde max 30.000 kr). Filmen kan sedan användas fritt i media, sociala kanaler, vid möten och evenemang. Eventuellt tillkommande utgifter utöver filmproduktionen samt eventuella skatter och avgifter bekostas av vinnaren.  

Villkor för tävlingen

Kriterierna för bidraget är:  
- Kampanjen ska vara genomförd under 1 januari 2023 – 1 mars 2024 
- Kampanjen ska avse att öka bältesanvändningen i samband med bussresor 
- Kampanjen ska vara genomförd antingen av ett av Sveriges Bussföretags medlemmar eller ett av Sveriges Bussföretags medlemmar tillsammans med beställaren/uppdragsgivaren. 

Vinnaren utses av en jury bestående av: 

Maria Krafft, måldirektör, Trafikverket 
Marcus Dahlsten, VD, Transportföretagen 
Anna Grönlund, Branschchef, Sveriges Bussföretag 
Johan Wadman, VD, Svensk Kollektivtrafik 
Lennart Blom, affärsutvecklare, Svenska Fotbollförbundet 
Ulrika Heie (C), ordförande, Riksdagens Trafikutskott 
B-O Åhrström, Årets bussförare, Byberg & Nordin AB 
Johannes Krunegård, affärsområdeschef, Westander AB 
Mattias Bergman, VD Mobility Sweden

Juryn kommer bedöma följande aspekter:

- Tydlighet med tanke på målsättningen att bidra till en ökad bältesanvändning vid resa med buss. 
- Relevans med tanke på kampanjbudskapets innehåll och utformning 
- Nyskapande och kreativitet med tanke på problemformulering, utformning av kampanj, kanalval, genomförda aktiviteter och använda resurser 
- Om möjligt, mätbart resultatet av genomförd kampanj där måttet är andelen passagerare som använder bälte vid resa med buss före och efter kampanj. 

Följande uppgifter anges i tävlingsbidraget : 

Tävlingsbidraget i samlad form 
Kampanjens namn 
Målgrupp/-er för kampanjen 
Media-/kanalval för kampanjen 
Namn- och kontaktuppgifter på ev. mediebyrå som använts för att producera kampanjen. 
Tidpunkt när kampanjen genomfördes. 
Namn på företag som lämnar bidraget 
Namn på kontaktperson hos företag som lämnar bidrag tillsammans med 
Adress, E-postadress, Telefonnummer

Projektledare för tävlingen Bästa bussbälteskampanjen 2023 är Erik Risberg, ansvarig trafiksäkerhets- och trygghetsfrågor på  Sveriges Bussföretag. Erik når du på erik.risberg@transportföretagen.se eller på mobiltelefon (0)70 – 3301095.