Kampanj

Bästa bussbälteskampanjen: Guldbältet

Sveriges Bussföretag är med i Trafikverkets Aktionsplan för säker vägtrafik 2022–2025 och vill uppmana resenärer att öka användandet av bälte i buss. Därför lanserar vi nu bästa bussbälteskampanjen: Guldbältet!

Var med och tävla

Har ni tagit fram en bälteskampanj för buss under 2023 så kan ni vara med och tävla! Syftet med kampanjen är främst att öka medvetenheten i att använda bälte i buss, men också att lyfta de goda exempel som tagits fram av er medlemmar. 

VEM KAN VARA MED I TÄVLINGEN?

Den riktar sig till medlemsföretag i Sveriges Bussföretag som har gjort en kampanj för ökad bältesanvändning i buss. Tävlingen öppnar den 6 november och pågår fram till 1 mars 2024. Prisutdelning sker på branschens stora mötesplats och mässa Persontrafik 5-7 november 2024. 

VAD ÄR PRISET?

Kampanjens uppdragsgivare får möjlighet att i en professionellt framtagen film berätta om sin kampanj (värde max 30.000 kr). Filmen kan sedan användas fritt i media, sociala kanaler, vid möten och evenemang. Eventuellt tillkommande utgifter utöver filmproduktionen samt eventuella skatter och avgifter bekostas av vinnaren.  

Villkor för att tävla

Kriterierna för bidraget är:  
- Kampanjen ska vara genomförd under 1 januari 2023 – 1 mars 2024 
- Kampanjen ska avse att öka bältesanvändningen i samband med bussresor 
- Kampanjen ska vara genomförd antingen av ett av Sveriges Bussföretags medlemmar eller ett av Sveriges Bussföretags medlemmar tillsammans med beställaren/uppdragsgivaren. 

Vinnaren utses av en jury bestående av: 

Maria Krafft, måldirektör, Trafikverket 

Marcus Dahlsten, VD, Transportföretagen 

Anna Grönlund, Branschchef, Sveriges Bussföretag 

Johan Wadman, VD, Svensk Kollektivtrafik 

Lennart Blom, affärsutvecklare, Svenska Fotbollförbundet 

Ulrika Heie (C), ordförande, Riksdagens Trafikutskott 

B-O Åhrström, Årets bussförare, Byberg & Nordin AB 

Johannes Krunegård, affärsområdeschef, Westander AB 

 

Juryn kommer bedöma följande aspekter: 

- Tydlighet med tanke på målsättningen att bidra till en ökad bältesanvändning vid resa med buss. 

- Relevans med tanke på kampanjbudskapets innehåll och utformning 

- Nyskapande och kreativitet med tanke på problemformulering, utformning av kampanj, kanalval, genomförda aktiviteter och använda resurser 

- Om möjligt, mätbart resultatet av genomförd kampanj där måttet är andelen passagerare som använder bälte vid resa med buss före och efter kampanj. 

 

Följande uppgifter ska anges i samband med att tävlingsbidraget lämnas in: 

Tävlingsbidraget i samlad form 

Kampanjens namn 

Målgrupp/-er för kampanjen 

Media-/kanalval för kampanjen 
Namn- och kontaktuppgifter på ev. mediebyrå som använts för att producera kampanjen. 

Tidpunkt när kampanjen genomfördes. 

Namn på företag som lämnar bidraget 

Namn på kontaktperson hos företag som lämnar bidrag tillsammans med 

Adress, E-postadress, Telefonnummer

Projektledare för tävlingen Bästa bussbälteskampanjen 2023 är Erik Risberg, ansvarig trafiksäkerhets- och trygghetsfrågor på  Sveriges Bussföretag. Erik når du på erik.risberg@transportföretagen.se eller på mobiltelefon (0)70 – 3301095.