Hur ska jag tänka när det gäller mitt resande?

Färdsätt Lämpligt avstånd Fördelar Nackdelar Hur det kan göras hållbart
Enskilda färdsätt        
Cykel < 4 km Billigt, inga utsläpp För korta sträckor, väderberoende, ej packning Välj vanlig cykel istället för elcykel
Bil/Taxi 5-300 km Snabbt punkt till punkt, passagerare kan jobba under resan Klimatutsläpp, kan bidra till trängsel Elbil, biobränslen, samåkning
Kollektiva färdsätt        
Buss 2-300 km Billigt, kan jobba under resan Tidtabellsberoende, kräver ofta kompletterande transport, klimatutsläpp Miljömärkta bussbolag, bussar med förnybara drivmedel
Flyg >300 km Snabbt på längre sträckor, ofta enda valet på längre sträckor, kan jobba under resan Tidtabellsberoende, kräver ofta kompletterande transport, Klimatsutsläpp och ibland höghöjdseffekt Hållbart flygbränsle, direktflyg, flygbolag med senaste generationens flygplan
Tåg 10-500 km Snabbt på kortare, kan jobba under resan Tidtabellsberoende, kräver ofta kompletterande transport Bra mijöval på el
Färja/sjöfart Specifika resmål, öar Kan jobba under resan Tidtabellsberoende, kräver ofta kompletterande transport, långsamt, klimatutsläpp. LNG istället för förbränningsolja
         

Här kan du läsa hela vår resepolicy och hur vi tänker kring ett hållbart resande. 

Till vår resepolicy.