Om flygskatten

Flygskatten infördes 2018 och det finns inget som tyder på att den varit bra för klimatet. Snarare är det så att flygskatten dränerar luftfarten på över en miljard kronor, vilka hade kunnat användas till investeringar för att minska utsläppen.

Tar inte hänsyn till utsläpp

Flygskatten tar dessutom inte hänsyn till utsläppen. En flygning som görs med full kabin och 50 procent hållbart flygbränsle betalar mer flygskatt än en flygning som flygs utan passagerare och med fossilt bränsle, i ett gammalt plan och som inte flyger en optimerad rutt.

Internationella regler ger gemensam spelplan

Eftersom flyget numera ingår i EU:s handelssystem för utsläppsrätter finns ett gemensamt tak på utsläppen. Om flygskatten leder till marginellt minskade utsläpp nationellt blir effekten enbart att motsvarande utsläppsutrymme görs tillgängligt för andra och att de globala utsläppen inte påverkas.

Utöver detta leder flygskatten till dubbelbeskattning eftersom flyget redan betalar för sina utsläpp inom EU-ETS och i det globala FN-systemet CORSIA. Snart införs även den EU-gemensamma reduktionsplikten där luftfarten kommer att betala för obligatorisk inblandning av hållbart flygbränsle med reella utsläppsminskningar som resultat.

Kan leda in i sämre resmönster

Eftersom det är stor skillnad på skattenivåerna för kortare och längre resor finns en risk att längre resor genomförs genom att först göra en kort resa till våra grannländer (som saknar eller har lägre flygskatt) och därefter flyga vidare. Detta kan innebära både längre flygväg och högre utsläpp.

#bytkurs: Ta bort flygskatten - för ett grönare flyg!