Synpunkter till utredningen om författningsberedskap inför framtida pandemier

Sveriges Bussföretag har fått möjlighet att lämna synpunkter till den statliga utredningen om författningsberedskap inför framtida pandemier. Utredningen ska bland annat föreslå en reglering som vid epidemier eller pandemier möjliggör begränsningar av folksamlingar i syfte att minska risken för trängsel på platser dit allmänheten har tillträde. I arbetet ingår informationsinhämtning från organisationer som påverkades av regleringarna under pandemin. Fokus ligger på själva regleringarna i sig, och inte på ekonomiskt stöd.

Förbundet har svarat utifrån perspektivet kommersiell linjetrafik respektive turist- och beställningstrafik och lämnat synpunkter inom ett antal områden:

  • Begränsningar som avser kollektivtrafik bör avgränsas till där det finns stora risker
  • Begränsning av deltagare och publik ger indirekta effekter
  • Paketreselagens bestämmelser gjorde att många företag direkt fick ekonomiska svårigheter
  • Utbudet av kollektivtrafik minskade med anledning av begränsningarna
  • Branschens synpunkter bör beaktas i högre utsträckning vid nya reglers införande
  • Regleringarna behöver vara bättre synkade i tillämpningstid
     

Det är svårt att helt separera frågan om stödåtgärder från synpunkter på tillämpningen, så i några fall har också detta berörts.

Läs hela svaret här