Nyhet

Sveriges Bussföretag varnar för konsekvenserna av ett införande av miljözon 3 i Stockholm

Nyhet

Stockholms stad har fått i uppdrag att stegvis införa miljözon klass 3 i Gamla stan och ett område i City, med start 2024 och fullt införd 2026. Det begränsar vilka bussar som får köra i området - endast el- och gasbussar får enligt lag köra i miljözonen. Stockholms stad utreder för närvarande vilket geografiskt område som ska omfattas av regleringen och konsekvenserna av dess införande.

Med anledning av detta har Sveriges Bussföretag skickat in en skrivelse till trafikkontoret där vi beskriver de allvarliga konsekvenserna det skulle få för turist- och beställningstrafiken i Stockholmsområdet. Vi har låtit medlemmarna svara på en enkätundersökning, och den visar att våra medlemmar utför nästan 200 000 resor årligen i centrala Stockholm. De enbart 3 företag som har fordon som uppfyller kraven för miljözon 3 utför endast 545 av dessa resor- därmed skulle ett införande i praktiken innebära ett totalförbud för turistbussar runt Stockholms viktigaste turistmål.

Sveriges Bussföretag vill med skrivelsen säkerställa att trafikkontorets utredning tar hänsyn till alla aspekter av ett införande, och ta hänsyn till turistbussarnas särskilda behov. Staden uppger att besöksnäringen är en av både Sveriges och Stockholms basnäringar - då bör inte staden sätta hinder för turisternas möjlighet att ta del av allt som Stockholm har att erbjuda.

Ta del av skrivelsen här: