Nyhet

Stort steg mot förändrade kör- och vilotider

Nyhet

Under tordagen den 16 november röstade EU-parlamentets utskott för transporter och turism, TRAN, med bred majoritet igenom det kompromissförslag som förhandlats fram under hösten rörande flexiblare kör- och vilotider för beställningstrafik. Det är en stor framgång i ett lobbyarbete som Sveriges Bussföretag bedrivit tillsammans med den samlade europeiska bussbranschen i många år. Samtliga förändringar gäller endast tillfälliga persontransporter, det som brukar benämnas turist- och beställningstrafik.

De förändringar som antogs av TRAN är:

  • Förarna ska kunna dela upp sin 45-minutersrast i två perioder om minst femton minuter. Idag går det endast att dela i 15 + 30 minuter – förändringer medger fler varianter, exempelvis 30 + 15, 20 + 25 och så vidare.
  • Den så kallade tolvdagarsregeln utökas till nationell trafik.
  • Dygnsvilan ska kunna skjutas upp en timme vid ett tillfälle under en resa som är minst sex dagar lång.
  • Kontrolldokumenten (waybillen) ska digitaliseras, vilket inte var del av EU-kommissionens förslag från början men som kommit med utifrån ett tillsynsperspektiv. 

- Det är en fantastisk framgång att besluten kommit så här långt och hållit sig i linje med vad vi vill. Det befäster också det faktum att buss- och lastbilstrafik skiljer sig åt i karaktär och att turist- och beställningstrafiken i sin tur har speciella förutsättningar. Nu fortsätter arbetet inför omröstningen i EU-parlamentet i december – ännu är vi inte hela vägen fram, konstaterar Anna Grönlund, branschchef för Sveriges Bussföretag.