Nyhet

Premiär för nytt modellavtal vid bussupphandlingar

Nyhet

Kollektivtrafikbranschen har gemensamt arbetat fram ett nytt modellavtal för upphandling av kollektivtrafik med buss. Det har förankrats hos både trafikföretagen och de regionala kollektivtrafikmyndigheterna och är framtaget av KollA, Kollektivtrafikens Avtalskommitté.
 

Läs hela nyheten på Parntnersamverkan för förbättrad kollektivtrafik