Nyhet

Nya regler för YKB

Nyhet
Nya regler för YKB

Det undantag som regeringen tidigare meddelat i januari 2021 om ändring i förordningen rörande undantag och förlängd giltighetstid för yrkesförarkompetens är inte tillämpbar från och med den 6 mars 2021. Den nya EU-förordningen omnibus 2, ska tillämpas istället.

Yrkesförarkompetens, YKB, är ett EU-direktiv i grunden. En ny ändring av EU-förordningen är tvingande för alla medlemsländer vilket innebär att även den svenska förordningen och dess föreskrifter måste justeras efter det regelverk som finns i EU-förordningen. Därför måste Sverige återigen ändra det tillfälliga regelverket som gäller för YKB som tillkommit på grund av pandemin och svårigheter som uppkommit att bedriva fortbildning.

Lärande på distans kan också beröras av det nya regelverket, omnibus 2. Tidigare i år meddelade regeringen att fortbildning på distans får ske under samtliga 35 fortbildningstimmar under perioden den 1 februari till och med den 31 juli 2021.

Detta undantag kan komma att ändras på grund av den nya tillfälliga EU-förordningen. För närvarande har Transportstyrelsen inga besked i frågan utöver att bestämmelserna gäller från och med den 1 februari 2021 fram till den 31 juli 2021, om regeringen inte beslutar om något annat. Besked från regeringen väntas komma före den 6 mars.

Nya regelverket- omnibus 2
Den 6 mars 2021 träder den nya tillfälliga EU-förordningen i kraft som innebär att giltighetstiden för ett YKB som gick ut mellan den 1 september 2020 till och med den 30 juni 2021 förlängs med tio månader. Dock är det viktigt att känna till att svenska förare som har en pågående eller tidigare haft en förlängd giltighet av YKB enligt omnibus 1, mellan 1-sep -31 mars 2021 inte får 10 månaders förlängning utan här gäller andra regler.
Olika regelverk för olika förare
Olika regler gäller för olika förare beroende på tidigare undantag eller pågående förlängd giltighet av YKB enligt Omnibus 1.
 

Omnibus 2 innebär att: Den medger att de YKB som omfattades av Omnibus 1 och därmed löpte ut under perioden 1 september till 31 december 2020 förlängs till 30 juni 2021.

Den ger förlängning med sex månader för de YKB som omfattades av Omnibus 1 och därmed löper ut under perioden 1 januari 2021 till 31 mars 2021.*

Den ger förlängning av Yrkeskompetensbevis med 10 månader för dem vars YKB går ut under perioden 1 september 2020 till 30 juni 2021 och som inte omfattats av Omnibus 1 enligt ovan.

*Detta gäller svenska förare. Utländska bevis kan enligt Omnibus 1 ha fått en förlängning till den sista juni 2021 istället för den 31 mars 2021 då möjlighet fanns att ansöka om ytterligare förlängning än vad som framgick i Omnibus 1. Sverige lämnade inte in en sådan ansökan. Innebörden av det sistnämnda är att utländska bevis kan gälla efter sista september 2021, dock längst till och med sista december 2021. Enligt uppgift kommer kommissionen att ta fram en lista över de giltighetsdatum som gäller för respektive medlemsstat.

Exempel: En förare vars utfärdade Yrkeskomptensbevis skulle löpt ut den 24 maj 2020, omfattades av Omnibus 1 och fick därmed förlängning med sju månader. 24 maj + sju månader = 24 december. Går nu in i Omnibus 2, perioden 1/9 – 31/12 2020 och förlängs till 30 juni 2021.

En förare vars utfärdade Yrkeskompetensbevis skulle löpt ut den 28 augusti 2020, omfattades av Omnibus 1 och fick förlängning med sju månader. 28 augusti + sju månader = 28 mars 2021. Går nu in i Omnibus 2, perioden 1/1 – 31/3 2021 och förlängs därmed med sex månader. 28 mars + sex månader = 28 september 2021.

En förare vars utfärdade Yrkeskompetensbevis skulle löpt ut den 23 september 2020, och inte omfattades av Omnibus 1 och får nu enligt Omnibus 2 en förlängning på tio månader. 23 september + tio månader = 23 juli 2021.