Nyhet

Ny medarbetare som branschutvecklare på förbundet

Nyhet

Sveriges Bussföretags nye ansvarige för frågor rörande upphandling, fordonskrav, miljö och tillgänglighet blir Gazmend Bunjaku. I mars börjar han som branschutvecklare hos Sveriges Bussföretag för att under en tid gå parallellt med Lars Annerberg, som efter många uppskattade år i förbundet går i pension i sommar.

Gazmend Bunjaku är 38 år och bor i Stockholm. Han har arbetat inom kollektivtrafiken i tio år, senast som affärsutvecklare med bland annat upphandling och avtal samt fordonskrav och trafikplanering. Genom åren har han haft täta kontakter såväl med bland annat Trafikförvaltningen region Stockholm som olika kommuner. I grunden är Gazmend Bunjaku nationalekonom.

- Jag ser fram emot att få vara med och driva branschens frågor kring framför allt upphandling, avtalsvillkor, riskfördelning och krav i ett nationellt perspektiv. Mina egna erfarenheter från den dagliga verksamheten ger en god grund att stå på och det ska bli inspirerande att föra dialog med medlemsföretag och kollegor i hela landet för att tillsammans kunna flytta fram branschens positioner och utveckla en kollektivtrafik som får fler att ta bussen, säger Gazmend Bunjaku.