Nyhet

Lansering 4 av 10 – en rapport om kollektivtrafikens potential att klara Sveriges klimatmål

Nyhet

Sveriges Bussföretag bjuder tillsammans med bussföretagen Transdev, Nobina och Bivab till ett seminarium med presentation av rapport och efterföljande panelsamtal om hur vi kan öka kollektivtrafikens andel av våra resor och nå klimatmålen.

I rapporten, har vi med hjälp av en omfattande undersökning av resvanor, möjliga beteendeförändringar och attityder till kollektivtrafiken kunnat verifiera, hur och vad som krävs för att nå de nationella klimatmålen och att få fler människor att välja kollektivtrafiken. 

Kollektivtrafikens bidrag till transportsektorns fortsatta omställning handlar framförallt om att få fler att välja kollektivtrafiken, eftersom kollektivtrafiken redan idag står för en förhållandevis liten andel av koldioxidutsläppen. Svensk Kollektivtrafik, Sveriges Bussföretag och Tågföretagen har i en gemensam programförklaring enats om att 4 av 10 motoriserade resor ska ske med kollektivtrafiken senast 2030.

Datum/ tid: 4 april 10.30-12.00
Plats: Helio, Grev Turegatan 30, Stockholm eller medverka digitalt via länk

Medverkande: Andreas Carlson, bostads- och infrastrukturminister, Johan Wadman, VD Svensk Kollektivtrafik, Mattias Goldman, författare och miljödebattör, Jytte Guteland riksdagsledamot (S), Markus Uvell, rapportskribent Nordic Public Affairs   
Moderator: Anna Grönlund, branschchef Sveriges Bussföretag 

Rapporten kommer publiceras här på www.sverigesbussforetag.se i anslutning till seminariet!

Anmäl dig senast 21/3 här! (Anmälan öppen för närvaro fysisk eller digital utan lunch)

Deltagande är kostnadsfritt men då vi har ett begränsat antal platser debiterar vi 250 kr i no-show avgift på det fysiska seminariet!