Nyhet

Kostnadsökningarna är ett hårt slag mot kollektivtrafiken

Nyhet

Busstrafiken leder omställningen till en fossilfri fordonsflotta. Branschen har tagit stort ansvar och investerat i fordon och hållbara transportlösningar. Samtidigt visar den årliga statistikrapporten om bussbranschens utveckling att branschen ännu kämpar för att återhämta sig efter pandemi och energikris. Nu behövs beslut om fortsatta satsningar på den svenska kollektivtrafiken på alla politiska nivåer för att bryta de mönster som tydligt syns i rapporten ”Statistik om bussbranschen” som publiceras idag.

Läs mer

Läs även debattartikel i Altinget "Ökade kostnader kan sänka det kollektiva resandet om inte staten tar sitt ansvar"