Nyhet

Kollektivtrafiken verktyg för att nå klimatmål

Nyhet

När infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson idag medverkade vid seminariet “4 av 10 - en rapport om kollektivtrafikens potential att klara Sveriges klimatmål” välkomnade han branschens utsträckta hand om att låta kollektivtrafiken vara ett verktyg för att nå Sveriges transportpolitiska och klimatpolitiska mål. Vid seminariet publicerades den nya rapporten “4 av 10 - en rapport om kollektivtrafikens potential att klara Sveriges klimatmål” som undersöker svenskars resande och inställning till kollektivtrafik. 

- Att branschen tillsammans enats om målet “2030 ska 4 av 10 motoriserade resor vara kollektiva” är ett initiativ jag gärna för en fortsatt dialog kring tillsammans med branschens företrädare, sa infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson vid seminariet. 
 
Vid seminariet medverkade även Johan Wadman, vd Svensk Kollektivtrafik, Jytte Guteland riksdagsledamot (S), Mattias Goldman, författare och miljödebattör, Marcus Dahlsten, vd Transportföretagen, Anna Grönlund, branschchef Sveriges Bussföretag samt Markus Uvell, Nordic Public Affairs som sammanställt rapporten på basis av data från Demoskop. Bakom rapporten står Sveriges Bussföretag tillsammans med medlemsföretagen Transdev, Nobina och Bivab.  

Gemensamt ansvar är nyckeln framåt  

I samtalet som fördes under seminariet lyfte flera av deltagarna både branschens egna ansvar för att skapa enkla attraktiva lösningar för resenärerna och även samhällets ansvar för att skapa trygghet i anslutning till exempelvis hållplatser och resecentrum samt en infrastruktur som ger kollektivtrafiken en prioriterad framkomlighet.  

Flera av de förslag som refererades finns med i den programförklaring som Svensk Kollektivtrafik, Tågföretagen, Sveriges Bussföretag gjort gemensamt inom ramen för arbetet med “Nystart Kollektivtrafiken – 4 av 10”. Ett initiativ som lanserades i slutet av pandemin för att nystarta kollektivtrafiken efter det stålbad pandemin innebar för sektorn.  

På seminariet kom det fram flera goda förslag på åtgärder för att få kollektivtrafikens resenärer att återigen bli fler. Johan Wadman, vd Svensk Kollektivtrafik lyfte att många människor vill resa klimatsmart. “Kollektivtrafiken med bussar och tåg är idag nästan 100% fossilfri och det vet inte alla. Vi måste bli bättre på att marknadsföra det.” 

Bussen har en fantastisk förmåga att erbjuda resor nära människor, sa Jytte Guteland: “Många busslinjenät är anpassade efter var människor bor och arbetar. Det behöver vi som politiker och beslutfattare bli ännu bättre på att se och nyttja i samhällsplaneringen.”  

Miljödebattören och författaren Mattias Goldman vände sig till åhörarna i salen och på länk genom att ställa frågan om vilket framtida samhälle vi vill ha. Hur bygger vi för kombinerad hållbarhet och mikromobilitet undrade han. 
 
Läs mer i pressreleasen och rapporten här. 
 
Sändningen från seminariet finns att se här!