Nyhet

Inga skärpta krav på vinterdäck för tunga fordon

Nyhet
Buss

Kraven på vinterdäck och däckutrustning för tunga fordon behöver inte skärpas ytterligare visar utredningen som Transportstyrelsen nu är klar med. Regelverket är tillräckligt. I utredningen har forskarna på VTI bland annat intervjuat ett antal bussförare samt därtill haft en dialog med Sveriges Bussföretags säkerhetsnätverk.

Det var i februari 2022 som Transportstyrelsen tillsammans med Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, fick i uppdrag av regeringen att analysera om dagens krav på vinterdäck för tunga fordon är tillräckliga, eller om det behövs nya skärpta krav. De skulle också studera hur branschen lever upp till gällande krav på vinterdäck, om vinterdäcksperioden behöver förlängas och hur den regelskärpning som genomfördes 2019 har fungerat.

– Det är klokt av Transportstyrelsen och VTI att inte föreslå ytterligare skärpning av vinterdäckskraven, då nyttan inte motsvarar kostnaden. Sveriges Bussföretags säkerhetsnätverk har haft flera möten med utredaren och kunnat bidra med de praktiska erfarenheter som våra medlemsföretag har, berättar Anna Grönlund, branschchef och vice VD på Sveriges Bussföretag inom Transportföretagen.

Skärpningen av vinterdäckskraven som genomfördes 2019 innebar enligt Transportstyrelsens utvärdering ingen större förändring. Skärpningen innebär att alla hjulaxlar på tunga fordon ska vara försedda med vinterdäck och inte endast drivaxeln, som det hade varit krav på sedan 2013. Anledningen till att det inte innebar någon större förändring var att däck avsedda för vinterväglag användes i mycket stor omfattning även innan regelförändringen infördes.

Transportstyrelsen samlade bedömning är därför att det saknas skäl att skärpa kraven på vinterdäck och däckutrustning för tunga fordon, samt att det saknas skäl för att tidigarelägga vinterdäcksperioden på hösten. De krav som finns är tillräckliga.

– Självklart har däcken betydelse för trafiksäkerheten. Däck som inte är anpassade för vinterväglag kan givetvis få stor betydelse, men när däcken generellt sett är bra så är det andra faktorer som får mycket större betydelse för att en olycka ska ske. När en olycka sker så har det oftast brustit på ett eller flera ställen i en lång händelsekedja där många faktorer spelar in. Det kan till exempel orsakats av en annan trafikant eller dålig hastighetsanpassning av en förare, säger Omar Bagdadi., utredare vid Transportstyrelsen.

Krav för fordon med en totalvikt över 3500kg

Vinterdäck som används på bilar och på släpvagnar till bilar med en totalvikt över 3 500 kilo ska:

  • vara märkta med symbolen alptopp/snöflinga eller
  • vara märkta med POR (Professional Off Road) eller
  • vara dubbade

Vinterdäck som monteras på andra axlar än drivaxlar och framaxlar på bilar med en totalvikt över 3 500 kg eller på släpvagnar med en totalvikt över 3 500 kg, får i stället vara märkta med M+S, M.S, M & S, M-S, MS eller "Mud and Snow". Dessa däck får även användas på framaxeln på bilar med en totalvikt över 3 500 kg fram till och med den 30 november 2024.

Dessutom får däck med dessa märkningar användas på drivaxlar på bilar med en totalvikt över 3 500 kg under förutsättning att däcken är särskilt framtagna för vinterkörning fram till och med den 30 november 2024. Se även tabell - krav för vinterdäck, under relaterade dokument.

Samtliga däck på bilar med en totalvikt över 3500kg ska ha ett mönsterdjup på minst 5 millimeter när det är vinterväglag. Släpfordon ska ha ett mönsterdjup på minst 1,6mm.

                                                                      Källa: Transportstyrelsen