Nyhet

Fortsatta stödåtgärder i coronakrisens spår

Nyhet

Vid en presskonferens den 8 februari meddelade regeringen att de stöd riktade till företag i coronakrisens spår som regeringen tidigare beslutat ligger fast men att inga nya stöd planeras. När flertalet restriktioner hävs den 9 februari kommer regeringen inte att göra några ändringar i de stödåtgärder som lagts fram till riksdagen. Det innebär bland annat att omställningsstöd- och omsättningsstöden ligger kvar under hela februari. Ett antal åtgärder för att minska smittspridningen, minska belastningen på sjukvården och stärka den ekonomiska tryggheten som tidigare beslutats ligger kvar till och med mars.

Från och med den 9 februari upphävs alla deltagartak för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, mässor och platser för privata sammankomster. Folkhälsomyndigheten har även beslutat att upphäva alla föreskrifter kopplat till covid-19-lagen och serveringslagen från och med den 9 februari.

– Vi välkomnar att regeringen lyfter restriktionerna. För en hårt sargad bussbransch som hållit i och hållit ut kommer dock de närmaste månaderna vara utmanande. Regeringens besked att stöden försvinner efter februari är tufft – stöden har hjälpt många företag att överleva så här långt, även om man också tvingats göra stora nedskärningar i verksamheten. Att starta upp verksamheter tar tid – många har minskat sin verksamhet och tvingats säga upp medarbetare. Och för företag som kör turist- och beställningstrafik gapar många bokningssystem tomma. För den upphandlade busstrafiken är det viktigt att regionerna som nu gör prognoser och förbereder kommande års budgetar i spåren av pandemin värnar sin kollektivtrafik och satsar för att kunna använda kollektivtrafiken som ett strategiskt verktyg för att nå ett hållbart och tillgängligt samhälle. I pågående nationella diskussioner kring infrastruktur behöver också bussens plats prioriteras för att vi ska kunna skapa en attraktiv kollektivtrafik som lockar nya och befintliga resenärer att välja bussen för sin resa, kommentarer Anna Grönlund, branschchef Sveriges Bussföretag.    

Läs regeringens samlade presskommentar: