Nyhet

Den 9 februari tar regeringen bort merparten av restriktionerna

Nyhet

I dag meddelade regeringen och folkhälsomyndigheten på en presskonferens att merparten av restriktionerna mot Covid 19 avskaffas från och med den 9 februari. Sveriges Bussföretag välkomnar regeringens besked. 

Den 9 februari avvecklas exempelvis:

  • Deltagartak, krav på avstånd mellan sällskap och storlek på sällskap, och möjligheten att ställa krav på vaccinationsbevis vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar
  • Deltagartak, kvadratmeterbegränsningar och krav på vaccinationsbevis på mässor.
  • Kvadratmeterbegränsningar på handelsplatser samt kultur- och fritidsverksamhet
  • Krav på sittande resenärer och munskydd vid trängsel i den långväga kollektivtrafiken
  • Avrådan från att delta i mässor, cuper, tävlingar eller andra större aktiviteter inomhus

Vad gäller inreserestriktionerna från övriga nordiska länder gav de inget besked idag, men Lena Hallengren sa att regeringen återkommer i frågan. Reglerna för resor från andra EU-länder och resor från länder utanför EU är oförändrade tills vidare.

– Att merparten av restriktionerna avskaffas är oerhört välkommet för en svårt sargad bussbransch där företag kunnat vittna om en nedgång på 98 procent i sin verksamhet. Regeringens allmänna stöd har hjälpt många företag att överleva, men vi har som bransch saknat riktade stöd och en förståelse för den svåra situation som särskild bussbranschen hamnat i under pandemin. Regeringarna i våra nordiska grannländer har agerat annorlunda, vilket nu kan göra att vi möter en ökad konkurrens vid gränsen, kommenterar Anna Grönlund, branschchef Sveriges Bussföretag och fortsätter:

– Sveriges Bussföretag kommer nu koncentrera arbetet på att skapa goda villkor för att nystarta buss- och kollektivtrafiken. Regeringen har också en viktig roll i att fortsatt underlätta och stötta företag, inte minst rörande ett samlat kompetensförsörjningsbehov där den brist på bussförare som vi såg redan före pandemin riskerar att förvärras eftersom många tvingats lämna branschen under krisen.